10 Ιουλίου 2012

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης ζητά προσωπικό


Η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης ΑΕ, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, ζητά για άμεση απασχόληση Υπάλληλο Χημείου, πλήρους απασχόλησης, προς στελέχωση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού
Εργαστηριακή Εμπειρία
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Μεταφορικό μέσο
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοkoutsas@vergina.com.gr

από PIAZZA del POPOLO