31 Ιανουαρίου 2011

Δήμος Προσοτσάνης: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

    ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

8 κατηγορούμενοι για σωρεία κακουργημάτων


Εμπλέκονται 2 αιρετοί (ένας πρώην και ένας νυν), 4 υπηρεσιακοί
παράγοντες και 2 ιδιώτες.

Στις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Σε κατηγορητήριο με σωρεία κακουργηματικών πράξεων για αιρετούς,
υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και ιδιώτες, κατέληξε η κύρια ανάκριση από
την Εισαγγελία Δράμας υπόθεσης που διερευνήθηκε έπειτα από μηνυτήρια
αναφορά ιδιώτη το 2007.

Ποιοι κατηγορούνται σύμφωνα με την κύρια ανάκριση


Στην υπόθεση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κύριας ανάκρισης,
εμπλέκονται 2 αιρετοί της προηγούμενης αυτοδιοικητικής περιόδου.
Επίσης εμπλέκονται 4 υπηρεσιακοί παράγοντες και 2 ιδιώτες.

Οι ως άνω 8 κατηγορούμενοι κατηγορούνται έπειτα από την διεξαγωγή κύριας
ανάκρισης για την υπόθεση για σωρεία κακουργηματικών πράξεων.

Συγκεκριμένα για κακουργηματική απάτη από κοινού,
κακουργηματική ψευδής
βεβαίωση από κοινού,
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης από κοινού,
κακουργηματική παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση,
κακουργηματική
απάτη στο δικαστήριο και καθώς και για
κακουργηματική μορφή συμμετοχής
(άμεση συνέργεια, ηθική αυτουργία σε κάποιες από τις άνω αναφερόμενες
κακουργηματικές πράξεις).

28 Ιανουαρίου 2011

Προσοτσάνη: Δημοτικό Συμβούλιο 31.01.2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333

Προσοτσάνη, 24/01/2011
Αριθ.Πρωτ.: χχχχ


ΠΡΟΣ:  
1)Δήμαρχο Προσοτσάνης,
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες  Αποδεκτών)
Σας παρακαλούμε την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [03η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1οΘΕΜΑ:
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ) ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΜΕ  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, προϋπ/σμού 480.000,01 € (χρημ/ση από ΕΣΠΑ 2007 -2013)”».
2οΘΕΜΑ:
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, προϋπ/σμού 300.000,00 € (χρημ/ση από ΣΑΤΑ 2010)”».
3οΘΕΜΑ:
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 200.000,00 € (χρημ/ση από ΘΗΣΕΑΣ)”».
4οΘΕΜΑ:
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, προϋπ/σμού 56.000,00 € (χρημ/ση από ΥΠΕΣ)”».
5οΘΕΜΑ:
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΙΤΥΟ Τ.Δ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ, προϋπ/σμού 12.000,00 € (χρημ/ση από ΣΑΤΑ 2010)”».
6οΘΕΜΑ:
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 51.861,52 € (χρημ/ση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)”».
7οΘΕΜΑ:
«Έγκριση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΥΠΕΚΑ».
8οΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου: “ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ” προϋπ/σμού 80.000,00 € (χρημ/ση από ΘΗΣΕΑΣ)”»
9οΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” προϋπ/σμού 20.000,00 € (χρημ/ση από Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης)”»
10οΘΕΜΑ:
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχ/σης υπηρεσιών διαδικτύου στο κατάστημα  <<ΚΥΛΙΚΕΙΟ>> της κας. Χρυσανθίδου Κων/νιας του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Μικρόπολης».
11οΘΕΜΑ:
«Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) για τον έλεγχο του Ισολογισμού του τ. Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2010 [άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2010)]».
12οΘΕΜΑ:
«Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2010 στην έδρα του τέως Δήμου Σιταγρών  και στα Τοπικά Διαμ/τα».
13οΘΕΜΑ:
«Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)».
14οΘΕΜΑ:
«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Νομαρχιακή Αυτ/ση, συνολικού εμβαδού 48.002 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 161 δημοτικό αγροτεμάχιο αγροκτήματος Προσοτσάνης».
15οΘΕΜΑ:
«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση διάρκειας έως δύο (2) μηνών».
16οΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρακτικών άγονων δημοπρασιών (Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης & Σιταγρών) προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2011 και προσφυγή στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης».
17οΘΕΜΑ:
«Καθορισμός αυτοτελών οικισμών σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ενόψει των γενικών απογραφών κτιρίων, πληθυσμών - κατοίκων 2011».
18οΘΕΜΑ:
«Επικαιροποίηση απόφασης για την υποβολή έργων του Δήμου στην κατηγορία πράξεων “Κατασκευή –Βελτίωση – Αναβάθμιση – Επέκταση εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης” του Άξονα προτεραιότητας 9 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΑΜΘ” του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-13».
19οΘΕΜΑ:
«Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κάτω ΝΕυροκοπίου για την λειτουργία του ΧΑΔΑ Προσοτσάνης».
20οΘΕΜΑ:
«Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου χρήσης ετών 2009 και 2010 των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του τέως Δήμου Προσοτσάνης και του τέως Δήμου Σιταγρών, καθώς επίσης και της ΔΕΤΑΣΠΑ».
21οΘΕΜΑ:
«Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου χρήσης ετών 2009 και 2010 των ΝΠΔΔ του τέως Δήμου Προσοτσάνης και του τέως Δήμου Σιταγρών».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ

21 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4, 58 και 59   του Ν.3852/10  «Νέα αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.-Τα επίσημα  πληθυσμιακά δεδομένα  της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο  Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.481  κατοίκους.(ΦΕΚ 715/12-6-2002 τεύχος Β΄).

3.-Το γεγονός  ότι ο Δήμος Προσοτσάνης έχει   δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα έξι (16) Τοπικές Κοινότητες

 


Α π ο φ α σ ί ζ ε ιΑ.-Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης, με θητεία δύο (2) ετών,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011-2012 , μεταβιβάζοντας  σ’ αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

1.Τον κ.Τσελεμπή Αθανάσιο του Αναστασίου, καθ’ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Παιδείας-Πολιτισμού.

2.-Τον κ.Παπαμιχαήλ Γεώργιο του Αστερίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.
3.-Τον κ.Τερνεκτσή Ιωάννη του Αθανασίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού.
4.-Τον κ.Παπαδόπουλο Αλέξανδρο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών, την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών  -συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ- ,την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών ,  την μέριμνα  για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, και επιπλέον δικαίωμα υπογραφή για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται και αφορούν την δημοτική ενότητα Σιταγρών.

Β.-Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ.-Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .
Δ.-Όταν ο Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται,
τα καθήκοντά του ορίζεται
να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ.Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου,
που αναπληρώνει  το Δήμαρχο

Ε.-Σε όλους τους ανωτέρω μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης  των πολιτικών γάμων

ΣΤ.-Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί σε μία  τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα  του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

19 Ιανουαρίου 2011

Γραφικές μορφές της Πετρούσας: Δημήτριος Μπογατίνης(Καφαράς).Τι είναι Πείνα.

 Ο Καφαράς, όπως τον φώναζαν παλαιά στο χωριό, ήταν ένας αδικοχαμένος λαϊκός ποιητής.


'Ηταν το πέμπτο παιδί του Μπογατίνη  Βοiτσιου και της Ευαγγελίας.

 Από τους πρώτους Ηλεκτρικούς του Χωριού, αν όχι ο πρώτος.

Γεννήθηκε στις 1/1/1925 στην Πετρούσα και βρέθηκε πνιγμένος, κάτω από μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην Τρέπκα Μπάρα στις 25/4/1969.
Άγαμος.
'Ανθρωπος του Καφενείου.
Θυμόσοφος.
Αγαπούσε όμως  και τον αγαπούσαν πολύ τα παιδιά όλων των ηλικιών.

Αυτό που τον διέκρινε ήταν η μεγάλη του ευκολία να γράφει εύστοχα ποιηματάκια και ανέκδοτα.
Σχεδόν όλα σκωπτικά και σατυρικά.
Ένα ενδεικτικό Ανέκδοτο  είναι και ο εξάλογος της πείνας, το οποίο γνωρίζουν οι παλαιότεροι:

Ο ΕΞΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ                    
           
               1. Ακινησία Μασέλας 
            
               2. Γουργούρισμα Εντέρων

              3. Κάμψεις των γονάτων εν ώρα βαδίσματος

              4. Ουράνια φαινόμενα εν ώρα μεσηβρίας.

              5. Ένωση της σπονδυλικής στήλης με τον ομφαλό
                               
              6. Ο πισινός βγάζει αράχνες.
..   

17 Ιανουαρίου 2011

Η παλαιά εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου - Ανοιχτή πληγή της Πετρούσας (Η Συνέχεια).

 Χθες Κυριακή 16.01.2011 έγινε στην αίθουσα του Συλλόγου η ανοικτή ομιλία με θέμα την χρήση της παλαιάς εκκλησίας, "η Ανοιχτή Πληγή της Πετρούσας".
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν προτοφανής.
Κατάμεστη η Αίθουσα.

Παρευρέθηκε όλη η ηγεσία του Δήμου και της Αντιπολίτευσης,  δηλώνει και τη σοβαρότητα του Θέματος από πλευράς Δήμου, γιατί δικαιούχος είναι ο Δήμος.
Πρώτος  ανέβηκε στο βήμα ο Σεβασμιότατος κ.κ. Παύλος.

Για την Ιστορία :
Η Ιερά Μητρόπολης συμφώνησε παλαιά, σχεδόν 7 χρόνια, με το   Δήμο Προσοτσάνης η παλαιά εκλλησία να γίνει Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-Λαογραφικό Μουσείο, επί θητείας του αδικοχαμένου  Δημάρχου κ. Μακρή.
Ο Δεσπότης  εξήγησε χθες (16.01.2011) στους παρισταμένους  ότι θέλει την παλαιά εκκλησία πίσω στη Μητρόπολη Δράμας.
Έκανε μια εκταμένη ιστορική αναδρομή για να αιτιολογίσει την ενέργεια του αυτή.

Ανακοίνωσε ότι επειδή θέλει την σύννομη γμώμη των χωριανών θα ξεκινήσει με συλλογή υπογραφών αυτών που θέλουν και αυτών που δεν θέλουν.
Μόλις τελείωσε την ομιλία του έφυγε αμέσως, γιατί έπρεπε να πάει Αθήνα.
Αυτό δεν άρεσε όμως σε πολύ κόσμο.
Ο κόσμος ήθελε διάλογο!!!!!

Μετά και ενώ το ακροατήριο σηκώθηκε να φύγει, ανέβηκε στο Βήμα ο Πρόεδρος του χωριού κ. Μάττας Αθανάσιος.
Υπαρασπίστηκε την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή να γίνει  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-Λαογραφικό Μουσείο.

Αίσθηση έκανε όμως ότι στο κείμενο που διάβαζε απευθυνόταν συνέχεια στον Σεβασμιότατο, ο οποίος  είχε ήδη φύγει. Ίσως ρητορική αναφορά;
Παρών ήταν όμως ο Αιδεσιμότατος  και ιερέας του χωριού πατέρας Παντελεήμων.
Μόλις τέλειωσε την ομιλία του κατέβηκε από το βήμα λέγοντας ότι δεν θα ακολούσει διάλογος.
Και αυτό δεν άρεσε όμως σε πολύ κόσμο.
Ο κόσμος ήθελε διάλογο!!!!!
Αντ΄αυτού ακούσαμε δύο μονόλογους.

Και οι δύο απόψεις για την τελική  χρήση όμως έχουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία.
Ο κόσμος της Πετρούσας θα αποφασίσει.

Πολύ φοβάμαι ότι με τέτοιους χειρισμούς μήπως μεγαλώσουμε την πληγή;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ! 
ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ!
Για να μην έχουμε τα ίδια παρατράγουδα με τα Νεκροταφεία όπου παρατήθηκε το μισό Τοπικό Συμβούλιο.
Τόσο κόσμο θα είναι δύσκολο να τον ξαναμαζέψουμε.
Χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία.

Κώστας Μαδεμλής
Τοπικός Σύμβουλος

16 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας. 17 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Πετρούσα 10/1/2011

 
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
1)    Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο
2)    Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)    Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)    Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 7,00 μ.μ στο
Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Προτάσεις για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

Αθανάσιος Μάττας.

13 Ιανουαρίου 2011

Οργή και Αγανάκτηση: οι Ανοικτές Πληγές στην Πετρούσα.

Γ.Ι.Καραμάνης - Θεολόγος
 

Θεωρώ ότι η τοποθέτησή μου είναι επαρκώς σαφής αλλά επειδή φοβούμαι τις παρερμηνείες
(όχι κακόβουλες) εξηγούμαι:

1. Θα προτιμούσα να μη συζητούμε στην ανωνυμία, τη  στιγμή μάλιστα που είμαστε και συγχωριανοί και υποψιάζομαι ότι αυτό που μας παρακινεί στη παρούσα συζήτηση (τουλάχιστον σαν κοινή πρόθεση) είναι το καλό του τόπου μας. Ας είναι όμως.

2  Δεν είναι ανοιχτή πληγή το ότι δεν έχουμε αφιερώσει μια πλατεία σε όσους πολέμησαν στη Μικρασία (κάποιοι μάλιστα σκοτώθηκαν εκεί), δεν έχουμε μια οδό αφιερωμένη στους εξορισθέντες στη Μακρόνησο (που κι αυτοί δεν ήταν λίγοι) ή σε όσους γνώρισαν την "απαλότητα" των "Ταγμάτων Εργασίας" στη Βουλγαρία το ΄16 -΄18 και ΄43 - ΄44 ή το ότι δεν έχουμε μία στήλη με τα ονόματα των δύο θυμάτων της Επανάστασης του ΄41 ενάντια στον φασίστα κατακτητή,
Παπαστεργίου  Γιάγκος του Αθανασίου
και 
Γιαννίκης Αθανάσιος του Πέτρου (Πέτσκας), 
(όταν μάλιστα η μισή Πετρούσα δουλεύει το μάρμαρο;)

3. Δεν είναι ανοιχτή πληγή που δεν έχουμε ένα Λαογραφικό εκθετήριο και πουλάμε τα κάρα των παππούδων μας στους περιπλανώμενους γύφτους έναντι 30 ευρώ;

4. Δεν είναι ανοιχτή πληγή που όσοι είμαστε πάνω από 40 μεγαλώσαμε δίπλα στις βρύσες του χωριού και μέσα στις γούρνες τους και σήμερα δεν έχουμε διατηρήσει ούτε μία από αυτές;
¨Οταν πήγα πρόσφατα να βγάλω άδεια επισκευής για το πατρικό μου, με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι η Πετρούσα ανήκει στους παραδοσιακούς οικισμούς.
Μήπως κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας; 
Μπορεί άραγε κανείς από τους συγχωριανούς μου να μου το αποδείξει αυτό με βάση τη σημερινή χωροταξική εικόνα του χωριού μας;
Για ποια παράδοση μιλάμε;
Αυτή που ξυλώσαμε τους κυβόλιθους και στρώσαμε άσφαλτο;

(Σημείωση Μαδεμλή: Οι χιλιάδες κυβόλιθοι, έκαστος σχεδόν 2 ευρώ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ!!!!!!!)

5. Δεν είναι ανοιχτή πληγή οι συγχωριανοί μας ναρκομανείς τους οποίους όλοι μας κρυφοσχολιάζουμε στις καφεταίριες αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα;

6. Δεν είναι ανοιχτή πληγή η έλλειψη ενός κλειστού γυμναστηρίου
(έστω και 10χ10 βρε αδερφέ)τη στιγμή που η Προσοτσάνη έχει δύο και είχαμε τη τύχη να έχουμε και συγχωριανούς μας αντιδημάρχους ή ενός πνευματικού κέντρου ή ακόμα - ακόμα (για να μιλήσω και λίγο προφητικά) ενός μορφωτικού ομίλου;

7. Η γενιά μου κοντεύει να γεράσει και ακόμα δεν έχω δει να γίνει μια επιστημονική διάλεξη
επάνω σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για το χωριό τη στιγμή μάλιστα
που καυχώμαστε εμείς οι ίδιοι (και ορθώς πράττουμε) για τον αριθμό των σπουδαγμένων συγχωριανών μας).
Υπάρχουν και άλλες αλλά νομίζω ότι αυτά αρκούν για να καταδείξουν τη πραγματικότητα.

8. Σχετικά τώρα με το ξύσιμο των πληγών: όταν ασχολείσαι με μια πληγή δε σημαίνει κατ΄ ανάγκην ότι τη ξύνεις κιόλας.
Και αν ακόμα τη ξύνεις δε το κάνεις πάντα για να πονέσεις τον ασθενή σου.
Γιατί λοιπόν να μυγιαζόμαστε;

Στο ψητό λοιπόν

για τη παλιά μας εκκλησία: σεβόμενος τη μνήμη του μακαριστού Διονυσίου
θα τολμήσω να πώ
"τόσο του έκοβε" του ανθρώπου.
Βέβαια ο ναός είναι των Εισοδίων (21 Νοεμβρίου) και όχι της Κοιμήσεως αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα.
Είναι γνωστός και ό λόγος της απαγόρευσης:  πήγαιναν κατά καιρούς κάποιοι καλοθελητές στο Μητροπολίτη και του υπενθύμιζαν πως η εκκλησία αυτή είναι "βουλγαρική" και εκείνος τους άκουγε αντί να τους πετάξει έξω με τις κλωτσιές,
όχι μόνο σαν ανάδελφους χριστιανούς αλλά και σαν προδότες της πατρίδας μας.

Ύστερα γύριζαν αυτοί στο χωριό και καλλιεργούσαν αυτή την άποψη στα καφενεία ως απόφαση τάχα του δεσπότη παρουσιαζόμενοι πως νοιάζονται για το χωριό.

Ενδεικτικά αναφέρω (επειδή σχετική μου ατομική ιστορική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη) ότι το καμπαναριό της παλιάς εκκλησίας γκρεμίστηκε με έξοδα της τότε Μητρόπολης όμως η απόφαση για τη πράξη αυτή "σερβιρίστηκε"

στον τότε Μητροπολίτη από γνωστούς και κατονομασμένους προύχοντες και όχι μόνο, του χωριού μας οι οποίοι περίμεναν να βρουν μολύβι για να το πουλήσουν.

Η ιστορία είναι εξωφρενική, είναι όμως ιστορία!

Κανένας παπάς δεν μας δίδαξε το σεβασμό προς το χώρο επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η αρνητική στάση από τη Μητρόπολη και όλοι γνωρίζουμε ότι η γνώμη του Μητροπολίτη ήταν παραπάνω από απόλυτη, ιδιαίτερα για τους ίδιους τους ιερείς του.

9. Σχετικά με τη τωρινή χρήση του χώρου και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει διαφωνώ επειδή σε αυτά
(ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ)

διακρίνω μια παράχρηση του χώρου:
άλλη είναι η φυσική του αποστολή και αλλού οδηγούμε τη χρήση του.
Άλλωστε και συ ο ίδιος (ή η ίδια ) ομολογείς ότι 
Από παιδί στο χωριό θυμάμαι όλους τους χωριανους να σεβονται το χωρο...

Πως λοιπόν ερχόμαστε τώρα και αυτό το χώρο που εμείς οι ίδιοι τον σεβόμασταν επί δεκαετίες ως ιερό τώρα τον μεταποιούμε εγκαθιστώντας μάλιστα εντός αυτού και τουαλέτες;

Θεωρώ ότι η παρούσα χρήση αδικεί το μνημείο,
τη στιγμή μάλιστα που έχει διασωθεί σε άριστη κατάσταση και θα μπορούσε να προβληθεί δυναμικά από τοπικούς φορείς, Μητρόπολη, ΜΜΕ.

10. Έρχομαι στο τελευταίο, επειδή τυγχάνει να έχω πάθος με την ιστορία αλλά και με τη φιλοσοφία της ιστορίας.


Ο Τριάρχης μεροληπτεί και αυτό
είναι ξεκάθαρο
και δεν το κρύβει ούτε ο ίδιος.

Αποτελεί όμως για την εποχή του ίσως τη μόνη ιστοριογραφική κίνηση αφού τα κρατικά αρχεία ήταν ερμητικά κλειστά ακόμα και για τους ανθρώπους του συστήματος όπως ήταν και ο ίδιος (και μάλιστα στην Αστυνομία).

Επειδή μεροληπτεί όμως δε σημαίνει ότι όσα γράφει είναι στο σύνολο απορριπτέα.

Αρκετά από αυτά μου έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει γέροντες συγχωριανοί μας.

Εξάλλου, όποιος επιθυμεί να μελετήσει ιστορία και όχι απλά να διαβάσει ΟΦΕΙΛΕΙ να μπαίνει στην εποχή των δρωμένων και να γίνεται ο ίδιος συμπαρατηρητής του ιστορικού που τα αφηγείται (κρίνοντας και αυτόν) και όχι άβουλος αποδέκτης.

Σαν Πετρουσιώτης και ενορίτης αυτού του χωριού δεν περιμένω να έρθει ο Μητροπολίτης για να μας αποδώσει αυτό που ήδη μας ανήκει.

Επειδή όμως επιθυμώ και πάλι να δω αυτό το χώρο να λειτουργεί ως εκκλησία - γιατί όχι,
στο μέλλον να δω και το καμπαναριό να ξανακτίζεται και μάλιστα με προσωπική εργασία
(ένας θεσμός για τον οποίο μπορούμε να καυχώμαστε οι Πετρουσιώτες από τα παλιά ακόμα χρόνια μέχρι πρόσφατα στο Φαράγγι
ή στη Γέφυρα)- η διαδικασία αυτή περνάει θεσμικά από το πρόσωπο του.
Γι΄ αυτό αδημονώ να ακούσω τη δική του προσέγγιση.
Δυστυχώς δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά μέσα από τα στενά όρια ενός blog αλλά είναι μια καλή αφορμή.
Με αλληλεγγύη συγχωριανού,

.

12 Ιανουαρίου 2011

Η παλαιά εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου - Ανοιχτή πληγή της Πετρούσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πετρούσας,

πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Παπαδόπουλος
σας προσκαλεί

στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας

την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011
και ώρα 12-00 μ.μ. 

στην ανοιχτή ομιλία 
του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Δράμας 
κ. κ. Παύλου με θέμα

Η παλαιά εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου
- Ανοιχτή πληγή της Πετρούσας".

Με τιμή και εκτίμηση.
Παντελεήμων  Παπαδόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος

.

6 Ιανουαρίου 2011

Πετρούσα Θεοφάνεια 2011

Θεοφάνεια στην Πετρούσα 2011.
Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ έχουμε κοριτσάκι, την Βασούλα Ηλιάδου που παίρνει μέρος και συμμετέχει στο δρώμενο.
Συγχαρητήρια της και του χρόνου και άλλες κοπέλες..
Το Σταυρό όμως τον σήκωσε ο Αλέκος Αλεξιάδης.
Να έχει την ευλογιά το παιδί και να είναι επιτυχημένος σε όλα, αυτός και οι οικογένειά του.4 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ: Αρμοδιότητες Δημοτικών Συμβούλων.

ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ 

 
Προσοτσάνη 3-1-2011
Του “Χray” από το dimosprosotsani.   (Κλικ για να συνδεθείτε).

Με την ορκωμοσία του Δημάρχου Προσοτσάνης, των δημοτικών Συμβούλων, την εκλογή του Προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ.,   τις εκλογές των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των δημοτικών κοινοτήτων της Προσοτσάνης και της Πετρούσας, 
με την εκλογή μελών της οικονομικής 
και επιτροπής ποιότητας Ζωής  
 αλλά και με  την εγκατάσταση του κ. Λύσσελη στο δημαρχείο έκλεισε
ο πρώτος κύκλος
των τυπικών διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία . 

Οπότε έχουμε:

Δήμαρχος: Άγγελος Λύσσελης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ευθυμία Μαναρίδου
Αντιπρόεδρος: Βουγιουκλής Ηλίας

2 Ιανουαρίου 2011

Αθανάσιος Μάττας ο Νέος Πρόεδρος της Πετρούσας.

Σήμερα 2 Ιανουαρίου 2011 στις 11 το πρωί έγιναν οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου του χωριού
με ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ!!.

Παρόντες ήταν και αρκετοί  χωριανοί ακροατές - επισκέπτες...

Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα παρακαλούσα τους αναγνώστες να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου...

Παρόντες ήταν ο Αθανάσιος Μάττας ,
ο Δημήτριος Γιάντσιος
και ο Κωνσταντίνος Βλάχος
από την παράταξη του Δημάρχου κ. Λύσσελη (ΠΑΣΟΚ).

1 Ιανουαρίου 2011

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πετρούσα 28/ 12/2010

ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,
καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 
και
ώρα 11,00 π.μ


στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας.ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εύχομαι σε όλους 
η χρονιά
που ξεκίνησε 
να φέρει ευτυχία 
και προκοπή.
Και επειδή έρχεται το Μπάμπιντεν μια πρώτη γεύση.......