2 Ιουλίου 2012

Νέα παράταση για τις χειρόγραφες φορολογικές δηλώσεις που έληγαν σήμερα.


Νέα δεύτερη παράταση έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στη χειρόγραφη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έληγε σήμερα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζανιά, 

η νέα ημερομηνία υποβολής 

  των χειρόγραφων φορολογικών δηλώσεων μέσω ΔΟΥ 

λήγει στις 10 Ιουλίου, 

ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.