8 Ιουλίου 2012

Τράπεζα Αίματος Πετρούσας: Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Ιούνιος 2012