30 Μαΐου 2012

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Τις επόμενες μέρες οι ενστάσεις και οι προσλήψεις!!!!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/5/2012 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 38/21227/28-5-2012 (ΑΔΑ: Β49ΖΝ-3ΟΘ) εγκύκλιο των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών με θέμα:
Προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»,

 οι Δικαιούχοι του προγράμματος 
δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των προσλήψεων 

του άρθρου 28 του ν. 2190/94.

Συνεπώς όλες οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος οι οποίες είχαν ανασταλεί, με προηγούμενη ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ,
μπορούν να συνεχισθούν και κατά την προεκλογική περίοδο.

Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η Διοίκηση της Επιμένουμε - Δράμα 
και οι σχετικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα 
θα ανακοινωθούν άμεσα για την ενημέρωση των ωφελουμένων του προγράμματος.