16 Μαΐου 2012

Η ιστορία του… @!


Προσθήκη λεζάντας
Πρόκειται για ένα σύμβολο, το οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά, αφού αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διεύθυνσης...
του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Ο λόγος για το πιο γνωστό “παπάκι στον κόσμο!
Από που προήλθε άραγε αυτό το σύμβολο; Για να βρείτε την απάντηση θα πρέπει να γυρίσετε αρκετά τον χρόνο πίσω, περίπου το 15ο αιώνα. Το @ χρησιμοποιήθηκε πρώτα από μοναχούς και πρόκειται, ουσιαστικά, για μια σύντμηση της λέξης “ad” που σημαίνει “στο/η/α” ή “προς”.
Αυτό το σύμβολο έμελλε να χρησιμοποιηθεί μερικούς αιώνες αργότερα από τον εφευρέτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ray Tomilson, για να γίνει δυνατός ο διαχωρισμός του χρήστη και του υπολογιστή του.
Μυρωδιά από μεσαίωνα σε κάθε email!
goodbyte.gr