28 Μαΐου 2012

Πανελλήνιες 2012.Φυσική : Νέα ανακοίνωση(28Μαίου 2012) για το Γ4 ερώτημα


Κανονικά θα βαθμολογηθεί η απάντηση στο ερώτημα Γ4 της Φυσικής παρά τις ενστάσεις

Οριστική απόφαση για τον τρόπο που θα βαθμολογηθεί η πολύκροτη άσκηση των Πανελλαδικών εξετάσεων στα θέματα της Φυσικής, έλαβε το υπουργείο Παιδείας.
Όπως ανακοινώθηκε...
«η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έλαβε την εξής απόφαση:
 Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά».
Η επιτροπή επισημαίνει ότι η διατύπωση του ερωτήματος Γ4 κρίνεται ελλιπής, παρόλα αυτά οι εξεταστές θα το βαθμολογήσουν κανονικά, καθώς αυτό «δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων».

Η βαθμολόγηση αρχίζει από σήμερα, μετά την αποστολή της οδηγίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση: 

«Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ως αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, 
συνήλθε σήμερα,
 Δευτέρα 28-5-2012, 
προκειμένου να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής. 
Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής βαθμολόγησης και τη διαπίστωση ότι η ελλιπής διατύπωση του ερωτήματος Γ4 δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έλαβε την εξής απόφαση: 

Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά.

Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα αρχίζει σήμερα, μετά την αποστολή της Οδηγίας. Όσο για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η αρχική βαθμολόγηση».