23 Απριλίου 2012

Χρόνια Πολλά στις Γεωργίες και στους Γιώργους.


Εύχομαι ολόψυχα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους εορτάζοντες.


Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γεωργίου.

 ς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς 

καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, 
ἀσθενούντων ἰατρός, 
βασιλέων ὑπέρμαχος, 
Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 
πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
σωθῆναι τάς ψυχὰς ἠμῶν.