22 Απριλίου 2012

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 24 Απριλίου 2012.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, 
καλείστε σε συνεδρίαση
 που θα γίνει την
 Τρίτη 24 Απριλίου 2012 
και ώρα 7,00 μ.μ 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας

 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1) Διατύπωση άποψης για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 2.800 τ.μ του υπ αριθ. 4960ψ τεμαχίου αγροκτήματος Πετρούσας στον Δήμο Προσοτσάνης, για ανόρυξη γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής.

 2) Τροποποίηση προγράμματος τεχνικών έργων ΣΑΤΑ 2012 (Κατασκευή πάρκου στη Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας)

 3) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην Γιαννίκη Δήμητρα του Βασιλείου.

 4) Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού της «Ιωνικής Ενεργειακής ΕΠΕ».

5) Αίτημα Τσιράκη Δημητρίου του Δημητρίου, για υδροδότηση του κτήματός του στο Σταυρό Πετρούσας, αριθ. τεμαχίου 1219.

                                                                                  Ο Πρόεδρος
                                                                                  Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

                                                                                 Μάττας Αθανάσιος.