24 Απριλίου 2012

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Tα αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας .Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΚΟΧ 2101/01/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/4/2012 
Σας γνωστοποιούμε την από 25/4/2012 ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, η οποία επί λέξει έχει ως ακολούθως:

«Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» 
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη ωφελουμένων, δεν αναρτώνται πίνακες επιλογής, δεν υπογράφονται συμβάσεις πρόσληψης. Οι σχετικές διαδικασίες (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων) που έχουν ήδη κινηθεί αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων».
Επισήμανση Προς κατανόηση των τεσσάρων (4) αναρτηθέντων πινάκων επισημαίνονται τα κάτωθι:
  • Στους πίνακες απορριπτέων, οι οποίοι είναι ονομαστικοί, περιλαμβάνονται όσοι υποψήφιοι απορρίφθηκαν (είτε στο σύνολο είτε για ορισμένες από τις αιτηθείσες θέσεις).
  • Στους πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι επίσης είναι ονομαστικοί, περιλαμβάνονται όσοι δεν απορρίφθηκαν αλλά αξιολογήθηκαν και κατέλαβαν μία από τις θέσεις της επιλογής τους.
  • Στους πίνακες «Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ» και «Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας», περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι αξιολογήθηκαν, αναγράφεται δε σ΄αυτούς η αναλυτική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, η αναζήτηση της οποίας γίνεται βάσει του ΑΜΚΑ. Όσοι εκ των αναγραφομένων στους εν λόγω πίνακες συμπλήρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία, σε σχέση με τους λοιπούς, για τις θέσεις επιλογής τους, είναι προσληπτέοι και περιλαμβάνονται ονομαστικά πλέον και στον οικείο πίνακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/4/2012


Κατόπιν του από 24/4/2012 ηλεκτρονικού μηνύματος της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔαναστέλλονται οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης ωφελουμένων μέχρι την διενέργεια των εκλογών.

 Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση (ήτοι ενστάσεων, αποδοχής θέσεων)
παρατείνονται κατά ίσο χρονικό διάστημα.

Τους πίνακες με τα αποτελέσματα τους έχω σε δύο μορφές :


Α. Πίνακες σε μορφή βιβλίου


Πίνακας Προσληπτέων

Open publication - Free publishing - More apimenoume


Για δείτε την ακριβή περιγραφή περιγραφή του Κωδικού Θέσης Εργασίας κάντε παρακαλώ κλίκ στην παρακάτω Ανάρτησή μου    
   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΣ. 


(http://petrousa.blogspot.com/2012/02/14-022012.html)


Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑΠίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Open publication - Free publishing - More apimenoume


                     
                    Β. Πίνακες σε μορφή pdf

Πίνακας Προσληπτέων

Amke Ed Pros

Για δείτε την ακριβή περιγραφή περιγραφή του Κωδικού Θέσης Εργασίας κάντε παρακαλώ κλίκ στην παρακάτω Ανάρτησή μου       

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΣ.
 (http://petrousa.blogspot.com/2012/02/14-022012.html)
Πίνακας Αποριπτέων Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας