24 Απριλίου 2012

Αποτελέσματα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα«. ΚΟΧ 5.101/01/2012

Ανακοινώθηκαν σήμερα Τρίτη 24.4.2012 τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της πρόσκλησης ΚΟΧ 5.101/01/2012, 
του προγράμματος 
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»
 που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ 
στην περιφερειακή ενότητα Δράμας. 
Η ανάρτηση των πινάκων των αποτελεσμάτων :


Πίνακας Προσληπτέων 
Πίνακας ΑπορριπτέωνΠίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ
Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας