14 Μαρτίου 2012

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Τι αλλάζει στο «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

http://www.econews.gr/wp-content/thumbnails/26158.jpg
Σε αλλαγές του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος,
έχοντας διαπιστώσει την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων,
αλλά και για να διευκολύνει τη συμμετοχή σε αυτό,
να συμβάλει στην παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και να άρει τους περιορισμούς....

 έπειτα από την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις.

Το υπουργείο προχωρά στις αλλαγές, κρίνοντας ικανοποιητική τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς από τις 47.000 αιτήσεις στις τράπεζες έχουν προεγκριθεί περίπου οι μισές, ενώ για πάνω από 10.000 έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Όσον αφορά δε τις εκταμιεύσεις, 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και 1.800 ολική εκταμίευση.

Οι αλλαγές συνίστανται στα εξής:

1. Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού.

2. Άρση των περιορισμών σχετικά με κτήρια πριν το 1990, κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και μία αίτηση ανά πολίτη

3. Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες, αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια

4. Δυνατότητα για 5ετές ή 6ετές δάνειο αντί για 4ετές, προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων

5. Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης

6. Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 € (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. και έχουν καταταγεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πυλωτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβανομένων της εξώπορτας του κτηρίου, των κουφωμάτων στη σκάλα, παντζούρια, ρολά, τέντες κ.λπ.).

- Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.