6 Μαρτίου 2012

Δήμος Προσοτσάνης: Προκήρυξη (1) θέσης νοσηλευτών/τριών ορισμένου χρόνου.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μέχρι 12 Μαρτίου 2012.


anakoinwsh-sox2012