8 Μαρτίου 2012

Δράμα : Προκήρυξη Για Πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών ΠΕ 14.01

«Τοπική προκήρυξη
για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ομαδοποιημένης ειδικότητας ΠΕ 14.01
Ιατρών- Οδοντοτιάτρων- Φαρμακοποιών - Νοσηλευτών Α.Ε.Ι.
για τη διδασκαλία των μαθημάτων 
της ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείων στην ΕΠΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2011-2012»

Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 23417/Δ2/06.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκηρύσσονται 2 θέσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 14.03 Φαρμακοποιών για τη διδασκαλία του μαθήματος Φαρμακευτική Τεχνολογία ( 3 ώρες εργαστήριο και 2 ώρες θεωρία) και 1 θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθήματος στην ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείων για 3 ώρες την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο 228 της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης από την Τετάρτη 7 Μαρτίου έως την Τρίτη 13 Μαρτίου έχοντας μαζί τους απαραίτητα το πτυχίο τους και τυχόν προϋπηρεσίες τους.

Πληροφορίες στο Γραφείο 228 της υπηρεσίας [Διοικητήριο – 2ος όροφος, τηλ. 2521351228].

Πηγή Drama-tika.