16 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Δελτίο Τύπο (16. 03.2012).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Επιμένουμε Δράμα” ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρέλαβε συνολικά 4.667 φακέλους - αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ).

Αποστείλαμε στο Α.Σ.Ε.Π. και στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “ΑΝ.Α.Δ.” βασικές παραδοχές αξιολόγησης του προγράμματος και, μετά την αποδοχή τους, ξεκινήσαμε την αξιολόγηση των αιτήσεων των δικαιούχων.

Οι περισσότερες αιτήσεις περιέχουν μεγάλο αριθμό θέσεων, γεγονός που καθυστερεί την αξιολόγηση.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε αξιολογήσει αίτηση υποψηφίου με περισσότερες από 100 θέσεις οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν μια προς μια για την επάρκεια των τυπικών προσόντων και δικαιολογητικών.

Τις τελευταίες μέρες λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 Ιδιαίτερα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του άλλου προγράμματος για ανέργους, αυτό της Αυτεπιστασίας των Δήμων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος, δημιουργήθηκε σύγχυση σε πολλούς συμπολίτες μας.

Καταλαβαίνουμε το άγχος και την αγωνία των αιτούμενων στο πρόγραμμα, αλλά θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να κάνετε υπομονή και να μην κωλυσιεργείτε τη διαδικασία με τηλέφωνα, email και επισκέψεις στα γραφεία μας γιατί έτσι καθυστερούμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, μόλις έχουμε έτοιμα τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, θα τα ανακοινώσουμε άμεσα μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα, θα ενημερώσουμε τους 20 συμπράττοντες φορείς, την ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “ΑΝ.Α.Δ.” και θα τοιχοκολλήσουμε στο ισόγειο των γραφείων της ΑΜΚΕ “Επιμένουμε Δράμα” (Κωνσταντινουπόλεως 8, Δράμα) τους σχετικούς πίνακες κατάταξης, αποκλειομένων και προσληπτέων.

Σας ευχαριστούμε για το πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης.