13 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 14 Μαρτίου 2012.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, 
καλείστε σε συνεδρίαση 
που θα γίνει την
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012


και ώρα 7,00 u.u 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Πετρούσα 8/3/2012 
Αριθ.Πρωτ. 9373


Ταχ. Δ/νση : Πετρούσα
 Ταχ. Κώδικας : 66200 Προσοτσάνη Πληροφορίες : Ιωάννης Κωστής 
Τηλέφωνο :2522041201
FAX    : 2522042501
e-mail: YOK
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
                           1)  Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο

2)   Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)   Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)   Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, 
καλείστε σε συνεδρίαση 
που θα γίνει την
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012
και ώρα 7,00 u.u 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας

 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1)       Διατύπωση άποψης για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 23.342 τ.μ από το υπ αριθ. 5454 τεμάχιο αγροκτήματος Πετρούσας
στην εταιρεία «Εμπορευματική Διαμεταφορική Φαλακρού Ε.Ε» 
με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης όγκων μαρμάρων και πλακιδίων μαρμάρων.

2)      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Κουγιουμτζή Χρήστο του Θεοδώρου.

3)       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Ροδίτη Ανέστη του Ευαγγέλου.
                                                                            Ο Πρόεδρος
                                                                            Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας                                                                           
                                                                            Αθανάσιος Μάττας.