6 Μαρτίου 2011

Επιστροφή των νέων στη γεωργία

Κερδίζει πάλι πόντους το αγροτικό επάγγελμα

ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΑΪΣΣΑ από την εφημερίδα Agrenda.

Μερικές χιλιάδες περισσότερους αγρότες, στη συντριπτική πλειοψηφία νέους,
έχει αποκτήσει η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.
Η γεωργία και η κτηνοτροφία συμπεριλαμβάνονται στους ελάχιστους κλάδους, οι οποίοι όχι μόνο διατηρούν τον συνολικό αριθμό  των εργαζομένων, αλλά τον διευρύνουν.

 Η αύξηση στην απασχόληση του πρωτογενή τομέα, που καταγράφεται
στις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, συνοδεύεται από ένταση της εσωτερικής
μετανάστευσης προς την ύπαιθρο, βάζοντας τέλος στις τάσεις εγκατάλειψης
των αγροτικών επαγγελμάτων που κυριαρχούσαν την περίοδο 2005- 2007.

Το προφίλ των νεοεισερχόμενων στην πρωτογενή παραγωγή.

 
Με απόλυτους αριθμούς, οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα το
 γ' τρίμηνο του 2010 ξεπέρασαν τα 551.300 άτομα.
Το προφίλ των νέων αυτών επαγγελματιών, εφόσον παραμείνουν,
καλλιεργεί ελπίδες για μια νέα «άνοιξη» στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.
Σημαντικό ποσοστό αυτών εκτιμάται ότι είναι νεοεισερχόμενοι γενικά στην αγορά
εργασίας, οι οποίοι, είτε κατέχοντας κάποιο πτυχίο είτε χωρίς, αποφάσισαν να μπουν
στον εργασιακό στίβο διαβαίνοντας την πόρτα του αγροτικού τομέα.
Η οικονομική κρίση έφερε αύξηση των απασχολούμενων στην πρωτογενή παραγωγή
Επιστροφή των νέων στη γεωργία


Οι υπόλοιποι που στρέφονται στο αγροτικό επάγγελμα είναι πρώην εργαζόμενοι σε
 τομείς που αποτέλεσαν τις ατμομηχανές της οικονομικής μεγέθυνσης της προηγούμενης
 δεκαετίας, δηλαδή του κλάδου των κατασκευών και του τουρισμού.
Πρέπει να τονιστεί ότι η μεταβολή που σημειώνεται στην επαγγελματική γεωγραφία της χώρας
 είναι επίσημη, δεν αφορά δηλαδή ετεροεπαγγελματίες που λόγω... αναδουλειών στην πόλη επέστρεψαν στο οικογενειακό χωράφι,  αλλά για ανθρώπους που ολοκληρώνουν όλες τις τυπικές διαδικασίες, όπως αλλαγή μόνιμης έδρας, μεταφορά φορολογικών στοιχείων, προσπάθειες εγγραφής
 στα κατά τόπους συνεταιριστικά μητρώα.
Το διακύβευμα τώρα είναι να παραμείνουν αυτοί
 οι άνθρωποι στον αγροτικό χώρο, συμβάλλοντας στη μείωση του μέσου όρου ηλικίας
των αγροτών, και να μην αποδειχθεί ότι ήταν μία ευκαιριακή επαγγελματική διέξοδος.

Βασικός εργοδότης.

Είναι γνωστό ότι παρά το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο του αγροτικού τομέα,
 αυτός συνιστά έναν από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της Ελλάδας.
Κατά την περίοδο 2005- 2009 τα αγροτικά προϊόντα αποτελούσαν το 24% της αξίας
 των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ έπαιζαν και το ρόλο
"τροφοδότη" της μεταποίησης, απασχολώντας το 22,2% των εργαζομένων σε αυτόν
 τον κλάδο και παράγοντας το 25,2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας του.
Επιπλέον, σε 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ο πρωτογενής τομέας είναι
ο βασικός «εργοδότης» του πληθυσμού.
 Συγκεκριμένα, σε τρεις περιφέρειες πάνω από το 1/4 του ενεργού πληθυσμού
ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή
 (Ανατολική Μακεδονία• Θράκη 25,9%, Θεσσαλία 24,8%,
 Πελοπόννησος 28,6%, ενώ σε τέσσερις ακόμα
(Δυτ. Ελλάδα, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη) ασχολείται περί το 20%.
Με αυτά τα δεδομένα, και όσα θα προστεθούν από τη γενική απογραφή πληθυσμού
που θα διεξαχθεί το Μάρτιο, είναι σαφές ότι η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία
 βρίσκονται μπροστά σε ένα ιστορικό στοίχημα:
Να αναλάβουν το ρόλο του στυλοβάτη μιας βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα,
που θα βασίζεται στην πραγματική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας, και παράλληλα να συσπειρώσουν στις τάξεις τους νέους ανθρώπους που
 θα ανανεώσουν τον γερασμένο ηλικιακά αγροτικό πληθυσμό.
Εξάλλου, ο αγροτικός τομέας αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα
χρόνια στην αλλαγή του ενεργειακού προφίλ της χώρας, με την ανάπτυξη των ΑΠΕ,
 καθώς και στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης
ενός διαφοροποιημένου (αγρο)τουριστικού μοντέλου που δεν θα περιορίζεται
στους τρεις μήνες του καλοκαιριού.