28 Μαρτίου 2011

Δύο Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης για την 31η Μαρτίου 2011.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(οι εικόνες είναι δικές μας και δεν περιέχονται στις προσκλήσεις)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333

Προσοτσάνη, 23/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 4327

ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την

Απόγνωση στα Κινέζικα...
31η του μήνα Μαρτίου 
του έτους 2011
ημέρα  Πέμπτη 
και ώρα 19:00 μ.μ.
να προσέλθετε σε [08η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ,
του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ: «Έγκριση και ψήφιση της απογραφής και του  ισολογισμού έναρξης 
του νέου Δήμου Προσοτσάνης ».


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(οι εικόνες είναι δικές μας και δεν περιέχονται στις προσκλήσεις)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333


Προσοτσάνη, 23/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 4348

ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου

(όπως Πίνακες Αποδεκτών)
Σας παρακαλούμε την  

31η του μήνα Μαρτίου 
του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 20:00 μ.μ. 

να προσέλθετε σε [09η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ,
  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ: «Ψήφιση του προυπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2011».


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ