26 Ιανουαρίου 2012

Δήμος Προσοτσάνης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Πετρούσα: 18-1-2012
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 44
Ταχ. Δ/νση : Πετρούσα Δράμας
(Παιδικός Σταθμός Πετρούσας)
Πληροφ.: Τσιτσοπούλου Βασιλική
Τηλέφ. & Φαξ : 2522041840-41205


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κ. Μεσονύχτης Κυριάκος
προκειμένου να λειτουργήσει τα Γενικά Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)
για την περίοδο 2011-2012, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και
Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα προσλάβει (δύο)
καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 31/01/2012 στo
ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην Πετρούσα και στα γραφεία του Παιδικού Σταθμού
Πετρούσας (τηλ.25220-41840, 41205).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,
στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών είναι
άνεργος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι
αληθή.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Μεσονύχτης Κυριάκος

.