1 Απριλίου 2011

Απίστευτο κι όμως Ελληνικό: Και η Πετρούσα στο Natura 2000.

Η ανάρτηση έχει ενδιαφέρον για μας γιατί στο Natura 2000 συμπεριλαμβάνεται και όλος ο Οικισμός Πετρούσας και ενα μεγάλο κομμάτι του Ανατολικού μας Αγροκτήματος.

Απόσπασμα από την Εφημερίδα εργασία..συν.(31/03/2011)
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Απίστευτο κι όμως Ελληνικό: Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας στο Natura 2000.

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Δράμας είναι Ζώνη Ειδική Προστασίας (ΖΕΠ), δηλαδή περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.
Κι όμως δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο, αφού αυτό αναφέρεται τόσο στη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 2010 από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή κ. Τίνα Μπιρμπίλη, την τότε Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 (Τεύχος Β', αρ. φύλλου 1495).
Το ίδιο αναφέρεται και σε επιστολή της κ. Μπριμπίλη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην EE στις 26 Απριλίου 2010 με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.140769/1325.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως Βιομηχανική από το 1973.

Στον «αέρα» οι επιχειρήσεις, ορατό το ενδεχόμενο να μην  υλοποιηθούν επενδύσεις.

Για τις περιοχές ΖΕΠ λαμβάνονται μέτρα με τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε αυτή.

Βάσει της εθνικής νομοθεσίας διαφοροποιείται εντός των ΖΕΠ η διαδικασία αδειοδότησης σε ότι αφορά στον καθορισμό των αρμόδιων αδειουδοτουσών αρχών.

Σαφέστατα δημιουργείται μείζον πρόβλημα στις επιχειρήσεις της περιοχής καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις βρίσκονται στον αέρα, τόσο για την ανανέωση ή επέκταση αδειών, όσο και για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων καθώς και για τις υλοποιήσεις επενδυτικών σχεδίων.

Ταυτόχρονα όλες οι αδειοδοτήσεις λειτουργίας για νέες επιχειρήσεις έχουν παγώσει.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που εκκρεμούν πολλές προτάσεις Δραμινών επιχειρήσεων
για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από τη ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ • Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ) που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στη ΒΙ.ΠΕ. φτάνουν σε υψος περίπου 5 εκ. €.

Πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος οι επενδύσεις να μην υλοποιηθούν ή να καθυστερήσουν,
ίσως όχι για το σύνολο των προτάσεων,
αλλά όπου χρειαστεί νέα αδειοδότηση.

Να σημειωθεί ότι πέρα από την χρηματοδότηση. επενδυτικών προτάσεων από τη ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ, το πρόβλημα μπορεί να πάρει τεράστιες διστάσεις αφού ακολουθεί και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος;

Το δίκτυο Natura 2000

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οκολογικό Δίκτυο περιοχών. οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection kreas - SPA)
για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΚ
και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλλικό: Sites of Community importance - SCΙ!) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη.
Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των αγρίων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος........