19 Απριλίου 2011

Θερμοκήπια Πετρούσας.Υδροοικονομία: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΜΟ
Αριθμ.Πρωτ: 1134/18-04-2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ΚΎ.Α. Η.Π. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391 Β/29-9-2003)
προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα εκπροσώπησης του,
να λάβει γνώση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.

Η δημοσίευση αφορά την ΕΠΟ για το έργο:

«Υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα με τρεις (3) υφιστάμενες γεωτρήσεις μικτής χρήσης και διαλογητήριο - συσκευαστήριο»


στη περιοχή του αγροκτήματος Πετρούσας
του Δ.Προσοτσάνης Ν. Δράμας.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: WONDERPLANT Α.Ε.


Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών
και στοιχείων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας τηλ.25210 62308

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνειτον φορέα υλοποίησης.
Κομοτηνή 18-04-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ