4 Απριλίου 2011

Δήμος Προσοτσάνης: Γνωστοποίηση (4) θέσεων ειδικών συνεργατών

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
6200,  Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50103
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
Προσοτσάνη, 30/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 4953

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010


Καλεί  


Τους / τις ενδιαφερόμενους / νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μέχρι τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι / νες πρέπει να έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και ειδική εμπειρία που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, σε θέματα: 

τεχνικών – πολεοδομικών – κυκλοφοριακών μελετών , 
ένταξης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,
δια βίου μάθησης – εκπαίδευσης ενηλίκων,
τύπου και δημοσίων σχέσεων, 
διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών,
οργάνωσης εκδηλώσεων,
περιβάλλοντος,
κοινωνικής πολιτικής, 
υποστήριξης συστημάτων ΤΠΕ, 
αγροτικής ανάπτυξης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
με βιογραφικό σημείωμα
και τα σχετικά δικαιολογητικά 
θα κατατίθενται μέχρι
την Παρασκευή 15 Απριλίου  2011 
στα γραφεία του Δήμου 
( Χρήστου Σακάρη 15 – Προσοτσάνη  - αρμόδιος υπάλληλος κ. Αριστείδης Μελαδίνης τηλ. 2522 3 50103) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης


Άγγελος Λύσσελης