26 Απριλίου 2011

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας. 27 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση :Πετρούσα 
Ταχ. Κώδικας : 66200 Προσοτσάνη
Πληροφορίες : Ιωάννης Κωστής 
Τηλέφωνο :2522041201
FAX     : 2522042501
e-mail :
Πετρούσα 19/4/2011 
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
1)  Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο
2)  Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)  Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)  Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,
καλείστε σε συνεδρίαση
που θα γίνει την
Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 και ώρα 7,00 μ.μ
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Καψιμάνη Άγγελο του Κων/νου.
2)    Αίτημα Δικμάνη Αργυρίου του Θωμά, για υδροδότηση του βουστασίου του στη περιοχή Βανάστρανα, αριθ. τεμαχίου 5065.
3)  Αίτημα Βογιατζή Ευαγγέλου του Γεωργίου, για υδροδότηση του χωραφιού του (κτήμα) στη περιοχή Βανάστρανα, αριθ. τεμαχίου 5052.
4)   Αίτημα Κοντογεώργου Αγγέλου του Κων/νου, για υδροδότηση του χωραφιού του (κτήμα) το οποίο εφάπτεται του οικισμού (απέναντι από νέα οικία Σαμπαντζή Δημητρίου του Κων/νου), αριθ. τεμαχίου 5168.
5)    Αίτημα Ντίνα Χρήστου του Κων/νου, για υδροδότηση του χωραφιού του (κτήμα) στη περιοχή Βανάστρανα, αριθ. τεμαχίου 7832.
 Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας
Μάττας Αθανάσιος.