27 Ιανουαρίου 2013

Πετρούσα: Ο Γιάννης Τερνεκτσής νέος Αντιδημάρχος των Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης


ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΗ.
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ορισμός νέου Αντιδημάρχου των Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιδημάρχο κ.Τερνεκτσή Ιωάννη

Σχετ: Αριθ. 33/22-1-2013 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

3.-Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών –κατοίκων και της δημοτικής υπηρεσίας γενικά, κατά τις ημέρες και ώρες που θα απουσιάζουμε από τα γραφεία του Δήμου, αλλά και της αποσυμφόρησης των υπηρεσιώνΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Αναθέτουμε από σήμερα 
στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών-Οικονομικών του Δήμου μας
 κ.Τερνεκτσή Ιωάννη 
το δικαίωμα υπογραφής για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου.