29 Φεβρουαρίου 2012

Μετατίθεται κατά μία ημέρα η υποβολή των Αιτήσεων στο πρόγραμμα ΚΟΧ

Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ:Δημιουργία 168 Θέσεων Απασχόλησης στη Δράμα.
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ γνωστοποιεί πως για τυπικούς λόγους η κατάθεση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας μετατίθεται κατά μία ημέρα και συγκεκριμένα από την 1Μαρτίου έως και 10 Μαρτίου 2012.