25 Φεβρουαρίου 2012

Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ:Δημιουργία 168 Θέσεων Απασχόλησης στη Δράμα.

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

          Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,


 συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (168) ατόμων 


για την υλοποίηση προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Δράμας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά 
συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης 
ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).


Ακολουθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης
και
 η Αίτηση του Υποψηφίου Ωφελουμένου.

Anakoinosi Ine Gsee Pe Dramas

Οδηγίες συμπλήρωσης


odigies_kox_el_GR_(3)

 Αίτηση του Υποψηφίου Ωφελουμένου.
AITISI_YPOPSIFIOY_OFELOYMENOY