1 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 2 Φεβρουαρίου 2012.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,
καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την
Πέμπτη 2 Φεβρουάριου 2012
και ώρα 7,00 μ.μ
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Τόλιο Νικόλαο του Δημητρίου.

2)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Τσιάντα Λεωνίδα του Αγγέλου.

3)    Αίτημα Βόλακλη Ξανθίππης του Μιλτιάδη, για υδροδότηση των χωραφιών της στις περιοχές «Κύρτση Μπάρα» και «Καλέ», αριθ. τεμαχίων 4689 και 9062.

 Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Μάττας Αθανάσιος.