26 Μαΐου 2011

Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΑΛΤΣΑ ΖΕΙ!!!!!


Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα και Πετρούσα πιστεύω ότι το παρακάτω τραγούδι μας εκφράζει όλους.
Στίχοι Γιάννης Τζουανόπουλος.
Τραγουδάει η Ντίβα της σύγχρονης Ελληνικής μουσικής σκηνής.