18 Μαΐου 2011

Δελτίο τύπου από το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
Email: foinologdrama@gmail.com

ΔΡΑΜΑ  17.05.2011       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ., σχετικά με την αυθαίρετη και παράνομη κατάργηση των εισακτέων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012.
Οι φοιτητές του τμήματος  Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, νιώθουν την ανάγκη επί του ανωτέρου δελτίου τύπου να επισημάνουν τα εξής:
Οι  λόγοι για τους οποίους παύει η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. 
1.    Πρώτον είναι αντισυνταγματικοί διότι η αναστολή εισαγωγής νέων φοιτητών και μάλιστα μέσω δελτίου τύπου, δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με το αρθρ. 17 παρ. 4 του Ν.3794/2009, «Θέματα του παν/κού και τεχ/κου τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να ανασταλεί η εισαγωγή νέων φοιτητών στο Τμήμα. Στο Τμήμα μας δεν υφίσταται καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις αναστολής εισαγωγής νέων φοιτητών
2.     Δεύτερον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα κριτήρια, τα οποία οδήγησαν στη λήψη απόφασης, ώστε να μην δεχτεί το Τ.Ε.Ι. νέους εισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, βασίστηκαν κυρίως στα εξής :
·         Στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ακαδ. έτους 2010-2011 που πήραν συγγράμματα και στον συνολικό αριθμό των φοιτητών (σε όλα τα έτη σπουδών) του Τμήματος που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραμμα.
Ο αριθμός των συγγραμμάτων δεν αποτελεί βάσιμο κριτήριο. Από το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», η παραλαβή των συγγραμμάτων δεν πραγματοποιείται στις αρχές των εξαμήνων, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να καλύπτουν τις ανάγκες τους από το εκτυπωτικό κέντρο του Τ.Ε.Ι., με την μέθοδο της φωτοτυπίας, τόσο για τη θεωρία όσο και για το εργαστήριο του μαθήματος, με αποτέλεσμα να δηλώνουν ελάχιστοι ή κανένας αντίστοιχο σύγγραμμα στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ».
·         Επιπλέον, σε διάστημα δυο (2) ετών που λειτουργεί το τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, δε μπορεί το Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ. να κρίνει την πορεία του τμήματος, διότι δεν έχει ακόμη αποφοίτους και δε γνωρίζει καν, εάν αυτοί οι απόφοιτοι θα είχαν τελικά την προσδοκώμενη επαγγελματική αποκατάσταση.
Εμείς οι φοιτητές του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών πιστεύουμε ακράδαντα,
ότι το τμήμα πρέπει να συνεχίσει να δέχεται νέους φοιτητές τόσο για τους παραπάνω λόγους, όσο ότι η εγκατάστασή του Τ.Ε.Ι. στη πόλη της Δράμας προσφέρει στους σπουδαστές εξειδικευμένη γνώση, εύρεση – απόκτηση πρακτικής εξάσκησης αλλά και εύρεση εργασίας στις πολυάριθμες οινοποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Δράμα και στη γύρω περιοχή.
Τέλος η ενίσχυση της Ακαδημαϊκής κοινότητας της περιφέρειας και ιδιαίτερα της πόλης της Δράμας έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για την οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή του τόπου (ιδιαίτερα στη σημερινή δυσμενέστατη συγκυρία) και μια πραγματικά άδικη και επιζήμια για το νομό μας κατάργηση του ανωτέρω Τ.Ε.Ι. θα προκαλέσει τη δικαιολογημένη οργή της τοπικής κοινωνίας.
“Μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη,
παρά η κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευσης
Αδαμάντιος Κοραής                                                                ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ