23 Μαΐου 2011

Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας: Δημιουργία μονάδας συσκευασίας Πόσιμου Νερού.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Πετρούσα
Ταχ. Κώδικας : 66200 Προσοτσάνη
Πληροφορίες : Ιωάννης Κωστής
Τηλέφωνο : 2522041201
FAX               : 2522042501
e-mail:
Πετρούσα 18/5/2011
Αριθ.Πρωτ. 8938
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
1)  Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο
2)  Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)  Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)  Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την 
Τετάρτη 25 Μαίου 2011 και ώρα 8,00 μ.μστο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.) Συναίνεση ή μη για την παραχώρηση έκτασης 49.501,60 τ.μ από το υπ αριθ. 3944 κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Πετρούσας
στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΥΔΡΑΜΑ Α.Ε.»
με σκοπό
την δημιουργία μονάδας συσκευασίας πόσιμου νερού.
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας.
Αθανάσιος Μάττας.