6 Μαΐου 2011

Πάλι παραχωρήσεις για Φωτοβολταικά στην Πετρούσα.

Από το ημερήσιο τύπο πληροφορήθηκα τα παρακάτω και θεώρησα ότι πρέπει να τα αναδημοσιεύσω.
Δύο εταιρείες Φωτοβολταικών ζητούν έκταση συνολικά  88.431 στρεμμάτων.1η Ανακοίνωση


ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα, 4-5-2011 Αριθ. Πρωτ.: 5475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Δασαρχείο Δράμας ανακοινώνει ότι:

Με ταυτάριθμη πράξη ins Δασάρχη που στάλθηκε και εκτίθεται για ένα μήνα στο Δήμο Προσοτσάνης,
χαρακτηρίσθηκε η έκταση με στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ,
από τον ορεινό όγκο Πετρούσας,
Δήμου Προσοτσάνης
με εμβαδό 28.431 τ.μ.,
για την οποία ζητεπται πράξη χαρακτηρισμού
από την εταιρεία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Φ/Β συστήματο5, ισχύος 499KW,
ως «χορτολιβαδική της §6β
(μη δάσος, μη δασική) μη υπαγόμενη
στις §1-3 του αρθ.3 του Ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν
με την §1 του άρθ.1 του Ν.3208/2003 και τροποποιήθηκαν
με την §1 του αρθ.9 του Ν.3818/2010,
διαχειριζόμενη της δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθ.3 του Ν.998/1979,
 η οποία προστέθηκε με την §2 του αρθ. 1 του Ν.3208/2003».

Δράμα, 4-5-2011 Ε.Γ.Γ.Π.

Η Δασάρχης Δράμας
α/α
Παντελής Κωνσταντινίδης Δασολόγος με Α' βαθμό

2η ΑνακοίνωσηΔράμα, 4-5-2011 Αριθ. Πρωτ.: 5477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δασαρχείο Δράμας ανακοινώνει ότι:

Με ταυτάριθμη πράξη ins Δασάρχη που στάλθηκε και εκτίθεται για ένα μήνα στο Δήμο Προσοτσάνης,
χαρακτηρίσθηκε η έκταση με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ,
από τον ορεινό όγκο Πετρούσας,
Δήμου Προσοτσάνης,
με εμβαδό 60.000 τ.μ.,
για την οποία ζητείται πράξη χαρακτηρισμού από την εταιρεία
«ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Φ/Β συστήματος,
ισχύος 1.499KW, ως «χορτολιβαδική της §6β
(μη δάσος, μη δασική) μη υπαγόμενη στις §1-3 του αρθ.3 του Ν.998/1979,
όπως αντικαταστάθηκαν
με την §1 του άρθ.1 του Ν.3208/2003 και τροποποιήθηκαν
με την §1 του αρθ.9 του Ν.3818/2010,
διαχειριζόμενη της δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθ.3 του Ν.998/1979,
 η οποία προστέθηκε με την §2 του αρθ. 1 του Ν.3208/2003».
Δράμα, 4-5-2011 Ε.Γ.Γ.Π.
Η Δασάρχης Δράμας
α/α
Παντελής Κωνσταντινίδης Δασολόγος με Α' βαθμό