20 Μαΐου 2015

Καλώς ήρθατε στη Γερμανία. Φυλλάδιο με πληροφορίες για νέους μετανάστες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).


Σχεδιάζετε να μετακομίσετε στη Γερμανία, 
ή 
έχετε έλθει πρόσφατα
 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
με σκοπό να ζήσετε εδώ μόνιμα; 

Μια τέτοια κίνηση επιφέρει πολλές αλλαγές.

 Αυτό το φυλλάδιο έχει σχεδιαστεί με στόχο να σας παρέχει καθοδήγηση και να σας βοηθήσει με βασικές πληροφορίες, έτσι ώστε να προσανατολιστείτε και να ενσωματωθείτε γρηγορότερα στην καινούργια σας πατρίδα.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε:

σημαντικές πληροφορίες για την ζωή σας στη Γερμανία

χρήσιμους αριθμούς τηλεφώνων, συμβουλές για επιπλέον πληροφοριακά έντυπα και με διευθύνσεις επικοινωνίας

συμβουλές οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας.

Πιθανόν να έχετε πολλές ερωτήσεις. 

Πώς μπορώ να βρω δουλειά;

Πού μπορώ να μάθω καλύτερα Γερμανικά; 

Ποιά έγγραφα είναι σημαντικά ή πού μπορούν να πάνε σχολείο τα παιδιά μου;


 Οι πληροφορίες που βρίσκονται στις σελίδες που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτά και σε άλλα ερωτήματά σας. 

Μπορείτε ακόμα να βρείτε συμβουλές σχετικά με το πού μπορείτε να απευθυνθείτε για συγκεκριμένες ερωτήσεις - για παράδειγμα προς συνεργάτες της υπηρεσίας συμβουλών μετανάστευσης στην περιοχή σας. 

Πολλά προβλήματα επιλύονται, όταν ζητήσετε τη συμβουλή γειτόνων, συναδέλφων ή φίλων.
....
Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα θέματα αυτού του φυλλαδίου μπορείτε να βρείτε σε πολλές γλώσσες στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF)

 www.bamf.de/willkommen-in-deutschland.Και σε μορφή Scribd: