21 Μαΐου 2015

21η Μαίου 2015: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.


21η Μαίου 2015:

Μνήμη τῶν θεοστέπτων καὶ ἰσαποστόλων 
Μεγάλων Βασιλέων
 Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης!!! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ!!!!