5 Ιουνίου 2012

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 5 Ιουνίου 2012.


Εικόνα προφίλΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του N. 3852/2010, 
καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την
Τρίτη 5 Ιουνίου 2012
και ώρα 8,00μ.μ. 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας
 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1)     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην Κουγιουμτζή Ειρήνη του Θεοδώρου.
2)      Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο» στην Δούγκα Μαρία του Ιωάννη.
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

Αθανάσιος Μάττας