20 Ιουνίου 2012

Πεντάμηνα-ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Δελτίο Τύπου 19ης Ιουνίου 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/6/2012
Μετά από έλεγχο των καταστάσεων των προσληπτέων  στα πλαίσια της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα» στους δικαιούχους φορείς του νομού μας ΙΝΕ ΓΣΕΕ & Επι-μένουμε Δράμα διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικού αριθμού ωφελουμένων, που αποδέχθηκε θέσεις εργασίες και στους δύο φορείς.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνεργοι θα στερηθούν τη μία θέση εργασίας.

Καλούμε άμεσα όσους από τους ωφελούμενους είναι προσληπτέοι και στους δύο φορείς να αποδεχθούν τη θέση στον έναν εξ αυτών και ταυτόχρονα να υποβάλουν δήλωση μη αποδοχής στον άλλον φορέα, προκειμένου οι όποιες κενές θέσεις να καταληφθούν από επιλαχόντες.

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ  - Επι-μένουμε Δράμα