21 Φεβρουαρίου 2011

Προσοτσάνη: Δημοτικό Συμβούλιο 21.02.2011thyreos  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Προσοτσάνη, 17/02/2011
********** Αριθ.Πρωτ. :2286
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15  
66200, Προσοτσάνη ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333 2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
  3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
  4) Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων
  5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
  6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
  (όπως Πίνακες  Αποδεκτών)

       Σας παρακαλούμε την 21η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [05η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:
«Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ».


2οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του  Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Καλής Βρύσης».


3οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης».


4οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Πετρούσας».


5οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του 7/θ Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας».


6οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του 10/θέσιου 1ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης».


7οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του 6/θέσιου 2ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης».


8οΘΕΜΑ:
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης».


9οΘΕΜΑ:
«Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Μικρόπολης (Γυμνασίου – Δημοτικού - Νηπιαγωγείου».


10οΘΕΜΑ:
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στην υλοποίηση πράξης που αφορά την προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Προσοτσάνης με το Δήμο Κότσε Ντέλτσεβ».


11οΘΕΜΑ:
«Αποδοχή δωρεάς αριθμού μετοχών της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. (που κατέχουν η ΤΕΔΚ N. Δράμας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.) από τον Δήμο Προσοτσάνης».


12οΘΕΜΑ:
« Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων στον κ. Κοκκοζίδη Παναγιώτη».


13οΘΕΜΑ:
« Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων στον κ. Τσέρνιο Άγγελο ».


14οΘΕΜΑ:
« Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων στον κ. Τσέρνιο Πασχάλη».


15οΘΕΜΑ:
« Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πετρούσας στην κα. Παπαθανασίου Ελένη».


16οΘΕΜΑ:
«Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου, για το έτος 2011 ( & μέχρι την συγχώνευση) στην /ις Επιτροπή/ές για τη διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,  του Ν.Π. “Δημοτικό Γυμναστήριο Πρ  οσοτσάνης”».


17οΘΕΜΑ:
«Έγκριση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΥΠΕΚΑ ».


18οΘΕΜΑ:
«Διαγραφές οφειλών δημοτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους».


19οΘΕΜΑ:
«Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Τσαμόγλου Δέσποινας για τον χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (αφορά τη αίτηση για λύση της μίσθωσης έκτασης δημοτικού ακινήτου με την εταιρεία ), απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 103-π2ι του Δ.Κ.Κ.~Ν.3463/2006) ».


20οΘΕΜΑ:
«Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό εξόδων παράστασης από την αρχή του έτους έως την συγχώνευση τους, στους Προέδρους και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων: α)Δημοτικό Γυμναστήριο, β)ΔΕΤΑΣΠΑ, γ) ΑΔΕΠ και δ) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής».


21οΘΕΜΑ:
«Κατανομή πιστώσεων για την απόδοση τους στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».


22οΘΕΜΑ:
«Ενημέρωση –διαλογική συζήτηση- κατάθεση προτάσεων για θέματα συγχωνεύσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης ».Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ