14 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας. 16 Φεβρουαρίου 2011

Οι πρώτες διευρημένες αρμορδιότητες του Καλλικράτη που δίνονται στο χωριό   σε σχέση με τον Καποδίστρια είναι πλέον χειτοπαστιές.

Στο επόμενο Τοπικό Συμβούλιο δίνουμε  άδεια
μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα μαγαζιά του χωριού.
Παλαιότερα ήταν αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Συγκεκριμένα αναρτώ την πρόσκληση όπως μοιράστηκε στους Συμβούλους.
 __________________________________________________________
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση    : Πετρούσα
Ταχ. Κώδικας : 66200 Προσοτσάνη
Πληροφορίες : Ιωάννης Κωστής
Τηλέφωνο     :2522041201
FAX                :2522042501
e-mail:

 ΠΡΟΣ: Τους κ.κ

1)Γιάντσιο ΔημήτριοΑντ/δρο
2)Βλάχο Κωνσταντίνο  Τ.Σ

3)Γιαννίκη Νικόλαο     Τ.Σ
4)Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
και ώρα 7,00 μ.μ
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Ροδίτη Ανέστη του Ευαγγέλου.

2)      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Καλόγερου Άγγελο του Γεωργίου.

3)      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Μώραλη Γεώργιο του Αθανασίου.

4)      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Τόλιο Νικόλαο του Δημητρίου.

5)      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον Τσιάντα Λεωνίδα του Αγγέλου.

6)      Αίτημα Μακρίδη Ηλία του Οδυσσέα, για υδροδότηση του κτήματος του στη περιοχή Βανάστρανα, αριθ. τεμαχίου 5020.

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας
Αθανάσιος  Μάττας.