16 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας. 17 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Πετρούσα 10/1/2011

 
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
1)    Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο
2)    Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)    Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)    Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 7,00 μ.μ στο
Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Προτάσεις για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

Αθανάσιος Μάττας.