17 Ιουλίου 2010

Οικολογική Καταστροφή: Άρση της απαγόρευσης ελεύθερης βόσκησης ζώων και κατανάλωσης ζωικών προϊόντων


Δημοσιεύω τα τελευταία ΚΑΛΑ ΝΕΑ από την Νομαρχία  για την Άρση της απαγόρευσης ελεύθερης βόσκησης ζώων και κατανάλωσης ζωικών προιόντων. 

................1ο Δελτίο Τύπου.............


Δράμα 16 Ιουλίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                
Αρ.Πρωτ. 320

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                      
Τροφίμων

   ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ                                          
Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής
                                                                          
ΘΕΜΑ:  Άρση της απαγόρευσης ελεύθερης βόσκησης ζώων και κατανάλωσης ζωικών προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

’Εχοντας υπόψη:

1.                  Τις διατάξεις του  Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

2.                  Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».

3.                  Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΚΤ. 2463/21-6-2010 Απόφασή μας «Απαγόρευση ελεύθερης βόσκησης ζώων και κατανάλωσης ζωικών προϊόντων».

4.                  Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΚΤ. 2745/6-7-2010 Απόφασή μας «Άρση απαγόρευσης κατανάλωσης κρέατος που προέρχεται από ζώα ελεύθερης βοσκής της περιοχής 5 χμ περιμετρικά της πυρκαγιάς στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας».

5.                  Το  με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΚΤ. 2905/15-7-2010 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν.Α. Δράμας «Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων σε δείγματα που έστειλε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ν.Α. Δράμας».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.   Την άρση απαγόρευσης κατανάλωσης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από το γάλα που προέρχεται από αιγοπρόβατα της περιοχής που αναφερόταν στην με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΚΤ. 2463/21-6-2010 Απόφασή μας «Απαγόρευση ελεύθερης βόσκησης ζώων και κατανάλωσης ζωικών προϊόντων».

2.   Την άρση απαγόρευσης βόσκησης των ζώων  σε ακτίνα 5 χμ περιμετρικά της πυρκαγιάς στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας.

3.  Την άρση απαγόρευσης κατανάλωσης πουλερικών ελεύθερης βοσκής και των αυγών τους.

4.   Την άρση του περιορισμού των πουλερικών ελεύθερης βοσκής.


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ

............................2ο Δελτίο Τύπου.......................
                                                                                              
Δράμα 15 Ιουλίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ         
Αρ.Πρωτ. ΔΙ.ΚΤ. 2905

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                 

ΠΡΟΣ: κ. Νομάρχη Δράμας

Αρμόδιος            : Δημήτριος Οικονόμου                            


            ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων σε δείγματα που έστειλε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ν.Α. Δράμας.            Κύριε Νομάρχα,


            Σας ενημερώνουμε ότι από τις δειγματοληψίες που διενέργησε η Υπηρεσία μας από την περιοχή στην οποία  επιβλήθηκαν οι απαγορεύσεις της  ΔΙ.ΚΤ. 2463/21-6-2010  Απόφασής σας, έχουμε λάβει μέχρι σήμερα τα εξής αποτελέσματα από τα ακόλουθα πιστοποιημένα εργαστήρια:

1.       Απο το Γενικό Χημείο του Κράτους που αφορούν 4 δείγματα γάλακτος, τα με α.π. 3012746/960, 3012747/961, 3012748/962 και 3012749/963 της 2/7/2010 και βρέθηκαν αρνητικά για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

2.       Από το Γενικό Χημείο του Κράτους που αφορούν 4 δείγματα γάλακτος, τα με α.π. 3013207/988, 3013205/987, 3013204/986 και 3013207/989 της 12-7-2010 και βρέθηκαν αρνητικά για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

3.       Από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος που αφορά 3 δείγματα γάλακτος, το με α.π. ΕΦΑΜΑΔ 10/72 της 6-7-2010 και βρέθηκαν εντός των θεσμοθετημένων ορίων για διοξίνες και PCB’s.

4.       Aπό το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών που αφορούν 6 δείγματα γάλακτος, τα με α.π.2207, 2206, 2205, 2204, 2209 και 2208 της 7-7-2010 και βρέθηκαν αρνητικά για PCB’s.

5.       Aπό το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών που αφορούν 5 δείγματα γάλακτος, τα με α.π.2308, 2307, 2304, 2305, 2306 της 8-7-2010 και βρέθηκαν αρνητικά για PCB’s.

6.       Από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ελέγχου Καταλοίπων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης που αφορούν 2 δείγματα γάλακτος, τα με α.π. 5815 και 5816 της 30-6-2010 και βρέθηκαν αρνητικά για βαρέα μέταλλα.

Αναμένουμε νέα αποτελέσματα μόνον από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με υπόδειξη του οποίου  θα διενεργήσουμε εκ νέου δειγματοληψίες στις 23-7-2010 και 16-8-2010.

 Ε.Ν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
.