25 Ιουνίου 2010

Οικολογική Καταστροφή: Επικίνδυνο το Τοξικό Νέφος στη Δράμα.


Tou Δημήτρη I Κισσούδη
Γεωπόνοu Εγγείων Βελτιώσεων Πρώην Δ/ντή Εγγειων Βελτιώσεων Ν. Δρόμας
Αντιπροέδρου Εταιρείας Περιβάλλοντος - Πολιτισμού (Ε.ΠΕ.ΠΟΑ.) Δράμας -Καβάλας


O Νομός Δράμας τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς, αντιμετωπίζει ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκλήθηκαν από την καύση των ελαστικών αυτοκινήτων στη Βιομηχανική Περιοχή ( ΒΙ.ΠΕ ) της Δράμας.
Ένα επικίνδυνο Τοξικό Νέφος κάλυψε την περιοχή Ξηροπόταμου του Ν. Δράμας με ανυπολόγιστες εκ πρώτης όψεως επιπτώσεις στο Περιβάλλον, στην Οικονομία και στην Κοινωνία της Δράμας.

Από την καύση των ελαστικών παράγονται τοξικές ουσίες, όπως:

α). Αιωρούμενα Σωματίδια ( Α.Σ )

β). Καυσαέρια   ( μαύρος καπνός, Οξείδια του Θείου, Διοξίνες, Φουράνια κ.ά.)
γ). Στάχτη


  Όλες αυτές οι ουσίες που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα με την καύση των ελαστικών αποτελούν μια επικίνδυνη και δυνητικά θανάσιμη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

  Επιπλέον οι αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Δράμας αναμένονται να είναι ανυπολόγιστες και θα γίνουν ορατές σε βάθος χρόνου.

  Τα Αιωρούμενα Σωματίδια ( Α.Σ ) και τα Καυσαέρια σε περίπτωση βροχής καταπίπτουν στην επιφάνεια τόυ εδάφους, μολύνουν το έδαφος και σε πρώτη φάση τα Επιφανειακά Νερά. όπως π.χ. πηγές, ποτάμια, λίμνες κ.λ.π.
Τα Υπόγεια Νερά θα μολυνθούν σταδιακά, αργότερα και η διαπίστωση της ρύπανσης τους θα γίνει σε βάθος χρόνου με τις δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού, που θα πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η καλύτερη και ευνοϊκότερη περίπτωση για την περιοχή μας είναι να επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες και άνεμοι για να απομακρυνθούν οι ρύποι, τα Αιωρούμενα Σωματίδια και Καυσαέρια, να διαχυθούν και να διασπαρθούν στην ατμόσφαιρα και έτσι οι δυσμενείς επιπτώσεις για την περιοχή μας να είναι οι λιγότερο δυνατές.

Το ιδιαίτερα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα όμως που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Τοπικές Αρχές του Νομού, μετά βέβαια την κατάσβεση της πυρκαγιάς, είναι η άμεση Απομάκρυνση της Στάχτης από την περιοχή και η τοποθέτηση της σε ειδικά επιλεγμένο χώρο.
 Τέτοιοι χώροι γενικά είναι δυσεύρετοι. Θεωρούνται όμως κατάλληλοι Παλιά Λατομεία κ.λ.π. όπου θα υπάρχει στεγανότητα του χώρου και ιδιαίτερη προφύλαξη από νερά για την αποτροπή της σταδιακής μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Οι επικίνδυνες ουσίες, που υπάρχουν στη στάχτη διασπείρονται σε μεγάλη απόσταση εντός του εδάφους, όταν τα εδάφη είναι σχετικά πορώδη και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος για διαρροή στραγγισμάτων προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι στάχτες να τοποθετηθούν σε Χωματερές.
  Οι Τοπικές Αρχές του Νομού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α) και Δήμος Δράμας, για να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες της μεγάλης αυτής Περιβαλλοντικής - Οικολογικής καταστροφής, που έπληξε τη Δράμα, θα πρέπει να δώσουν μάχη με το χρόνο για να διασώσουν το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας.

  Επιβάλλεται να γίνουν πολλά και σε βάθος χρόνου, πέραν των όσων αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Η Εταιρεία Περιβάλλοντος - Πολιτισμού ( Ε.ΠΕ.ΠΟΑ.) Δράμας - Καβάλας για την αντιμετώπιση της κατάστασης θεωρεί ότι, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς του Νομού Δράμας, πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές στο δρόμο για την Περιβαλλοντική - Οικολογική Προστασία και Ακεραιότητα των κατοίκων της περιοχής και την κοινωνική ευημερία και γαλήνη.
Πιο συγκεκριμένα προτ τείνει :

  α). Να γίνονται αναλύσεις νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε δείγματα που πρέπει να λαμβάνονται από τις υδρευτικές γεωτρήσεις του Ξηροπόταμου, τις γεωτρήσεις Πετρούσας, τις πηγές Μυλοποτάμου κ.λ.π. για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ρύπανση του και ακολούθως να ληφθούν αν χρειαστεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

β). Να γίνουν αναλύσεις εδαφών.

γ). Οι ειδικοί επιστήμονες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση της όλης κατάστασης να ενημερώνουν τους πολίτες συνεχώς.

  δ). Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμοδίων υπηρεσιών της Ν.Α, όπως Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, για την αυστηρή τήρηση των Όρων των Περιβαλλοντικών Μελετών.

  ε). Να γίνει υπεύθυνη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας εγκατάστασης των ελαστικών στην ΒΙ.ΠΕ.

  Στ). Να αναζητηθούν και να καταλογιστούν οι ευθύνες της μεγάλης αυτής Περιβαλλοντικής - Οικολογικής καταστροφής από την καύση των ελαστικών, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.


  Τέλος σημειώνουμε εντελώς ιδιαίτερα ότι, η Εταιρεία μας είναι στη διάθεση των Τοπικών Αρχών της Δράμας για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε τεχνογνωσία και επιστημονική βοήθεια από φίλους και εξειδικευμένα μέλη της Εταιρείας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της όλης κατάστασης.