21 Μαΐου 2018

Σήμερα 21η Μαίου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης!!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ!!!!

Εθελοντική Ομάδα Πετρούσας - Στηρίζω. 3η Γιορτή Αγάπης, Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης και ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΛΤΑ!!


Στην 1η μας γιορτή πριν 3 χρόνια, 
με την πολύτιμη βοήθειά σας εκπληρώσαμε έναν από τους στόχους μας, 
να τροφοδοτήσουμε με σεντόνια και μαξιλαροθήκες μέρος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

5 Μαΐου 2018

Ρωμιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο-Πανδιδακτήριο Μαγναύρας: το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη (425 μ.Χ.)

 Βυζαντινή ζωγραφική απόδοση σε κώδικα,
Φίλιππος, Αλέξανδρος και Βουκεφάλας

Γράφει ο αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος,
Ιστορικός, δρ. Θεολογίας, 
δρ. αρχαίας Ιστορίας

Η συγκρότηση εθνικής ταυτότητος και αυτοσυνειδησίας ενός Έθνους είναι μία πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία, 

πολλές φορές διαρκεί αιώνες 

και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες,
 ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς, γεωγραφικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς. 

Συχνά η διαμόρφωση εθνικής αυτοσυνειδησίας και ταυτότητος, η αίσθηση δηλαδή του συνανήκειν σε ένα Έθνος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι μία επώδυνη διαδικασία που περνά μέσα από αντιπαραθέσεις με άλλους λαούς και πολιτισμούς, διαπερνά ιστορικές περιόδους, γνωρίζει ήττες και οδυνηρές καταστάσεις.

Όλα αυτά ισχύουν ακόμη περισσότερο όταν ομιλούμε για το
Ελληνικό Έθνος,
 με την πανάρχαια και πολυετή ιστορία του 
αλλά και τις πολλές ιστορικές περιπέτειες.

30 Απριλίου 2018

Ο Μάιος στη νεοελληνική ποίηση.

Άγγελος Κουγιουμτζής,
ΠΕΤΡΟΥΣΑ

Ο ΜΑΪΟΣ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ

(παραδοσιακό τραγούδι)
Ο Μάιος μας έφτασε
εμπρός βήμα ταχύ
να τον προϋπαντήσουμε
παιδιά στην εξοχή.
Δώρα στα χέρια του πολλά
Και όμορφα κρατεί
Και τα μοιράζει γελαστός
Σε όποιον το ζητεί.
..........................................................


Πρωτομαγιά
(Διονύσιος Σολωμός, 
1798 −1857)

24 Μαρτίου 2018

Osmanisches Makedonien. Die griechische nationale Revolution (1821) in Makedonien


Delacroix.
 Griechenland 
auf den Ruinen von Missolonghi. 1826
M. Lascaris, «La revolution grecque vue de Salonique. 
Rapports des consuls de France et d’Autriche 1821-1826», 
Balcania 6 (1943) 145-168.

Die türkischen Militäroperationen 
gegen die Rebellen von Chalkidiki (Makedonien)
in den Berichten des österreichischen Konsuls in Thessaloniki (1821-1826).I.
Griechische Revolution 1821.
"Freiheit oder Tod"
Salonik den 12. Juli 1821.

Die Insurgenten hatten sich in beträchtliger Menge in dem ziemlich grossen Orte Polygyros zusammengezogen und die Türken fürchteten daselbst mächtigen Widerstand zu finden; 
doch gross war das Erstaunen der grossherrlichen Truppen 
als sie diesen Flecken gänzlich von den Griechen verlassen und alles bei Seite geschafft fanden. 

Diese Ortschaft ward auch sogleich in Asche gelegt. Die Rebellen flüchteten sich teils an Bord der zahlreichen griechischen Schiffe, welche an den benachbarten Küsten kreutzen, mehrere zogen sich aber nach Cassandra zurück, wo sie den Angriffen der Türken mächtigen widerstand leisten.
Das Gouvernement fährt noch immer fort mit aller Sorgfalt die Geissein zu bewachen und hält die bedeutenderen selbst in Ketten.

Der Makedonische Freiheitskämpfer Lassanis Georgios (1793 - 1870)

II.
Salonik den 26. Juli 1821.

Heute verlässt der Gouverneur Jussuf bey diese Stadt, um das Kommando der bei Cassandra stehenden ottomanischen Truppen zu übernehmen wo sich die Griechen fortwährend in grösser Zahl mächtig verteidigen und verschanzen.

Der Makedonische Freiheitskämpfer Papas Emmanouil (1772 - 1821)
III.

Οι Μακεδόνες και η Επανάσταση 1821: Κατάλογος Μακεδόνων Αγωνιστών της εθνεγερσίας του 1821


ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ 


Οί εις τά μητρώα τών άγωνιστών του 1821 άναγραφόμενοι Μακεδόνες Αγωνιστές,
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναυτικοί, Πολιτικοί.


Πρέπει νά σημειωθή άκόμη ότι τά δημοσιευόμενα ονοματεπώνυμα τών Μακεδόνων αγωνιστών είναι (κατά συντριπτικήν σχεδόν παμψηφίανάναμφισβητήτως έλληνικάκαί τό γεγονός τούτο άποτελει τήν καλυτέραν άπόδειξιν περί τής εθνικής συνθέσεως καί συνειδήσεως τοϋ μακεδονικού έλληνισμού κατά τούς δυσκόλους χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.  Άγγελος Ιωάννης (σελ. 60, άριθμ. 471). Μακεδονία. Υπηρέτησε κατά τον άγώνα  ως οπλαρχηγός. Συν(εδρίασις) 382. Τάξις τετάρτη.Ή χρηματική του άπαίτησις άπεστάλη πρός αύτόν πρός έπικύρωσιν τού δακτυλ. έγγράφου 200. (Χρ. Συν. 19).

2. Άγγελόπουλος Δημήτριος (σελ. 223, άριθμ. 3.097).Νίουσα (sic). Μακεδονία. Υπηρέτησε κατά τον άγώνα. Συν(εδρίασις) 418. Τάξις Έβδομη.

3. Άγγελόπουλος Κωνσταντίνος (σελ. 213, άριθμ. 2.874).Μακεδονία. ’Αξιωματικός κατά τον άγώνα, ύπηρετήσας μέχρι τέλους.(Συν. 384). Τάξις Έβδομη. Έπροικοδοτήθη άνθυπολοχαγός. Γρ. Δρ. 3.456.

4. Άδάμ Γεώργιος (σελ. 192, άριθμ. 2.383).Κασσάνδρα, κάτ. Σκοπέλου. Ώς άξιωματικός ύπηρέτησε καθ’ όλον τό διάστημα τού άγώνος. (Συν. 249). Τάξις Έβδομη.

5. Αδάμ Χατζή Πολύχρονης (σελ. 218, άριθμ. 2.996).Μακεδονία. Όδηγός στρατιωτών, παρευρεθεις εις διαφόρους μάχας κατά τον άγώνα. Συν. 407. Τάξις Έβδομη.

6.  Αναστασίου Παπαδημήτρης (σελ. 168, άριθμ. 1.787).Κασσάνδρεια. Έπι κεφαλής στρατιωτών ύπηρέτησε μέχρι τφ 1824,έφονεύθη [δέ] κατά τήν καταστροφήν τών Ψαρών. (Συν. 44). Τάξις Έβδομη.

7.  Αναστασίου Χρήστος (σελ. 214, άριθμ. 2.899).Μακεδών. Θεσσαλονίκη. Ύπηρέτησε κατά τον άγώνα, παρευρεθεις εις διαφόρους μάχας ώς άξιωματικός και σημαιοφόρος. Συν. 390. Τάξις Έβδομη.

8.  Αντωνίου Γαρούφα[λ]λος (σελ. 113, άριθμ. 1.102).Κασσάνδρα. Ταξίαρχος τώ 1824,
ύπολοχαγός τω 1829, ύπηρέτησε καθ’ όλον τον άγώνα. Συν. 72. Τάξις'Έκτη. Έπροικοδοτήθη ύπολοχαγός. Γρ. 4.320.

27 Ιανουαρίου 2018

Μακεδονικό Ζήτημα: Η γεωγραφική έννοια του όρου «Μακεδονία».

Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου
Η Μακεδονία 
στα πλαίσια της Βαλκανικής Πολιτικής 
(1830-1986)
(οι φωτογραφίες επιλογή YaunaTakabara)


 Η γεωγραφική έννοια του όρου «Μακεδονία» 
κατά την Τουρκοκρατία 
και η ανάλυση της εθνολογικής σύνθεσής της

1.  Τα σύνορα της «μείζονος» Μακεδονίας, η οποία περιλαμ­βάνει σήμερα ελληνικά, σέρβικά και βουλγαρικά εδάφη, εκτείνο­νταν κατά την Τουρκοκρατία
 προς Ν. από τα Χάσια, τα Καμβούνια, τον Όλυμπο και το Αιγαίο πέλαγος, 
προς Β. επάνω από την Αχρίδα και την Πρέσπα και περιλάμβαναν το Κρούσοβο, τον Περλεπέ και τα Βελεσά 
και ανατολικότερα τις περιοχές της Στρώμνιτσας και του Μελενίκου,
ενώ τα δυτικά της όρια ήταν η Πίνδος και τα ανατολικά ο Νέστος.

 Η περιοχή των Σκοπίων δεν αποτελούσε τμήμα της Μακεδονίας, αλλά της Παλαιάς Σερβίας. 

Ωστόσο, από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, το βιλαέτι Σκοπίων (Κόσόβου) υπάγεται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τουρκικής κρατικής διοίκησης, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας.

Η Μακεδονία περιλάμβανε λοιπόν την εποχή αυτή τα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηριού και του Κοσόβου.

Η γλωσσική σύνθεση των χριστιανών κατοίκων της Μακε­δονίας (ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι και αλβανόφω­νοι) έθετε ασφαλώς τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γένεση και την επέκταση των διαφόρων εθνικών ή άλλων, κυρίως προπαγανδιστικών, κινήσεων.

 Γι αυτό και το πολιτικό καθεστώς του χριστιανικού πληθυσμού της Μακεδονίας παρουσιάζει μια σημαντική διαφοροποίηση συγκριτικά μ’ εκείνο που επικρατεί την ίδια εποχή, κυρίως μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, τόσο στις υπόδουλες ελληνικές επαρχίες όσο και στις άλλες μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της οθωμανικής επικράτειας, στις οποίες διεφιούσαν συμπαγείς σλαβικοί πληθυσμοί.

31 Δεκεμβρίου 2017

Ανατολική Ρωμυλία: Τα έθιμα-χαντέτια του Δωδεκαημέρου. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Το δρώμενο της Καμήλας.

Το δρώμενο της Καμήλας.

της Ελένης Δάγκα 
απόσπασμα έρευνας της σκηνογράφου-ενδυματολόγου 
(υποψήφιας διδάκτορος τμήματος Θεάτρου -Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ) 

Το δρώμενο της Καμήλας, ιδιαίτερα διαδεδομένο στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, στη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη (από τον Πόντο ως την Πόλη και από την Ουκρανία ως την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη νότια Αυστρία και τη Σλοβενία), εμφανίζεται ως μεταμφίεση τελετουργικού χαρακτήρα με «αόριστη γονιμοποιητική σημασία».[1] 

Το έθιμο, που με διαφορετικές παραλλαγές –αλλά πάντα πάνω στο ίδιο μοτίβο- το συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα,[2] 
συνηθίζεται από τους πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας 
μέσα στις γιορτές του Δωδεκαημέρου,
 και πιο συγκεκριμένα, κατά την παραμονή της πρωτοχρονιάς. 

Ο Β. Πούχνερ (Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια) υποστηρίζει, βέβαια, 
πως στον ελληνικό χώρο καλούνται «καμήλες» οι μεταμφιεσμένοι 
και μουτζουρωμένοι με καπνιά,
ντυμένοι με κουρέλια,
Βώλακας
 προβιές και κουδούνια.[3] 

Εντούτοις, όσο κι αν μιλήσαμε με τους ανθρώπους της Θράκης δεν αναφέρθηκε ποτέ αυτός ο χαρακτηρισμός –που δεν μπορούμε, φυσικά, να αμφισβητήσουμε πως ίσως ισχύει για άλλες περιοχές της Ελλάδας- για τους ‘μουτζουρωμένους’ της αποκριάς ή άλλων εθίμων.

Ο σκοπός του εθίμου της Καμήλας, μοιάζει να έχει χαθεί, μαζί με την προέλευσή του. 

Όπως κάθε αγερμός έχει σαν στόχο την ανταλλαγή ευχών για ‘καλοχρονιά’, γονιμότητα και υγεία. Άγνωστοι όμως παραμένουν οι λόγοι κατασκευής ενός τέτοιου ομοιώματος.

 Η καμήλα πιστεύεται, μας είπαν, ως ζώο που συμβολίζει την αφθονία. 

Θεωρούμε, όμως, πως αυτή είναι, μάλλον, μία εκ των υστέρων εξήγηση των σύγχρονών μας –ή λίγο γηραιότερων- που τους τέθηκε αυτό το ερώτημα. 

Υπάρχει, πάντα, και η προφανής απάντηση ότι το πλούσιο εμπόριο ερχόταν στη Θράκη από το Βυζάντιο και την Ανατολή με καμήλες, γι’ αυτό και οι νέοι έμαθαν να συλλέγουν τα συμβολικά ‘δώρα’ του αγερμού τους με αυτό το υπομονετικό ζώο. 

Ή αντίθετα, ότι αφού ο κίνδυνος της επιδρομής κατέφθανε στην Ευρώπη από την Ανατολή και την Οθωμανική αυτοκρατορία με καμήλες, οι Βαλκάνιοι ξόρκισαν τους φόβους τους με μια ‘μαγική’ ιεροπραξία που αντικαθιστούσε το αρνητικό με το θετικό.[4] 

Όπως και να έχει ο συμβολισμός του ομοιώματος δεν μας είναι ξεκάθαρος.[5]

Ακόμη και τα παιχνίδια της με τον καμηλιέρη, όταν προσποιείται πως πεθαίνει κι έπειτα ανασταίνεται με την προσφορά κρασιού ή άλλων δώρων δεν φαίνεται να έχουν την ίδια σκοπιμότητα με το θάνατο και την ανάσταση του Τζαμαλάρη στο συγγενικό της έθιμο της σποράς. Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο δρώμενο είναι αρκετά φτωχό σε συμβολισμούς, αντίθετα πλουσιότερο σε δράση που συμβαίνει προς χάριν των θεατών, κάτι που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σε επόμενη ενότητα.    
             
Η μεταμφίεση και ο τρόπος κατασκευής του ομοιώματος της καμήλας είναι γνωστός και παντού ο ίδιος. 

Μπάμπιντεν Πετρούσα Δράμας
Ο Καμηλιέρης ή Ντιβιτζής ή Χιμπιτζής που συνοδεύει το ομοίωμα της καμήλας ή, σε κάποιες περιοχές, το ξόανο με το μακρύ λαιμό και το σαγόνι που ανοιγοκλείνει μηχανικά είναι συνήθως μεταμφιεσμένος είτε σε ανατολίτη, είτε με προβιές, ενώ οι συνοδοί του είναι φορτωμένοι με κουδούνια και μουτζουρωμένοι, όπως άλλωστε και στα περισσότερα λαϊκά δρώμενα.

 Όσο για την κατασκευή, αν και τα όρια ανάμεσα στα τετράποδα είναι ρευστά,[6] 
εντούτοις παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο αφαιρετικός τρόπος με τον οποίο κατασκευαζόταν σε όλες –ανεξαιρέτως- τις περιοχές η καμήλα. 

Ηδωνίδα Γη-Διονυσιακά δρώμενα: Τα έθιμα- χαντέτια του Δωδεκαημέρου.

του ΓΕΩΡΓ.Ν.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ
"Γιορτές και Δρώμενα στο Νομό Δράμας"

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Δράμας
Δράμα 1997


ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Το Δωδεκαήμερο πλαισιώνεται σε όλα τα μέρη με πλουσιότατη εθιμολογία,
 η οποία προσδίδει ιδιαίτερο πανηγυρικό τόνο όχι μόνο στις τρεις μεγάλες εορτές
 (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια),
 αλλά και στις ενδιάμεσες ημέρες της περιόδου αυτής.

 Παλαιότερα ήταν εντονότατα παρών και ένας δεισιδαιμονικός φόβος για νυχτερινά παράξενα όντα και αστρικές επιδράσεις, επειδή η περίοδος αυτή συμπίπτει με μια καμπή του ετήσιου κΰκλου του Ηλίου (χειμερινές τροπές).
Το Δωδεκαήμερο επίσης αποτελούσε και μια περίοδο ανάπαυλας, ιδιαίτερα για τους γεωργούς, απαραίτητης υστέρα από την εντατική εργασία της σποράς που προηγήθηκε.


Μπορούμε, γενικότερα, να παρατηρήσουμε ότι τα έθιμα του Δωδεκαημέρου παρουσιάζουν ανάμεικτο χαρακτήρα χριστιανικών εκδηλώσεων και παγανιστικών συνηθειών.
Στο βάθος υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι όλα τελούνται, την κρίσιμη αυτή εποχή των χειμερινών τροπών του Ηλίου, για την καλή χρονιά στην ευρύτερη έννοιά της, της πλούσιας καρποφορίας και της καλής υγείας.

 Στο πνεύμα αυτό της ευετηρίας κινούνται και τα έθιμα στην περιοχή της Δράμας. Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές που ακολουθούν.

20 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα 2017: Η εικόνα των Χριστουγέννων στο φως της ορθόδοξης ερμηνείας

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!!!!


 Χριστός επί γης, 
Υψωθήτε! 


από τον Λεωνίδα Ουσπένσκυ
Μετάφραση Β. Μουστάκη (ανατύπωση)
Λ.Ουσπένσκυ, Η Θεολογία της Εικόνας στην ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1993.


Πηγή: http://www.eikonografos.com/articles/ouspensky_xristougenna_gr.php

 Την εικόνα της Γεννήσεως την βλέπουν εκείνοι που δεν είναι μπασμένοι στο πνεύμα της ορθοδόξου λατρείας φορτωμένη με περιττές λεπτομέρειες.

Η σύνθεσή της τους φαίνεται κάπως παιδαριώδης, άταχτη, περισσότερο απλοϊκή παρά σοβαρή 1.

Εν τούτοις, αυτή η αφέλεια κι αυτή η απλοϊκότητα είναι κάτι πολύ βαθύ, κάτι που μας κάνει να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου:
«Αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν». 

7 Δεκεμβρίου 2017

Αγγελλος Κότιος: μεγάλη ΒΡΑΒΕΥΣΗ και ΔΙΑΚΡΙΣΗ του Πετρουσιώτη Καθηγητή Πανεπιστημίου και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη στήριξή του στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης(video)

Βράβευση Καθ. Άγγελου Κότιου
 “για τη στήριξή του στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης”
απο την ΠΕΔΑ και
την Ένωση Δημάρχων Αττικής
Αναδημοσίευση από το προφίλ της Development LA στο Facebook

Την Τρίτη 5/12/2017 και ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, η Ένωση Δημάρχων Αττικής και η ΠΕΔΑ, διοργανώνουν τα "Βραβεία Αυτοδιοίκησης" και τιμούν προσωπικότητες του δημοσίου βίου, με εγνωσμένη προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την πολιτική.
Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων και 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Καθηγητής  Άγγελος Κότιος, 
ο οποίος θα βραβευθεί για τη "στήριξη του στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης".

10 Νοεμβρίου 2017

H αγάπη των Αρχαίων Ελλήνων για το σκύλο. Die Liebe der alten Griechen zum Hund.Αναδημοσίευση από το ellinikoarxeio.com

Η φύση αποτέλεσε για τους αρχαίους Έλληνες το πεδίο βάσης και εξέλιξης του ανθρώπου.

Παρατήρησαν με ματιά και νου οξυδερκή, ότι μέσα σε αυτήν ο άνθρωπος πάλεψε με τα στοιχεία της φύσης, έπαθε πολλά, έμαθε από τα λάθη του και τέλος φιλοσόφησε την ίδια του την ύπαρξη, δίνοντας μεγάλη σημασία και ερμηνεύοντας τα θαυμαστά της δημιουργήματα που τον περιτριγυρίζουν.

 Έτσι, αναπτύχθηκε μια άλλη, ξεχωριστή σχέση με τα ζώα, που συμπληρώνουν, μαζί με τον άνθρωπο, τις φανερές μορφές έμψυχης εκδήλωσης της φύσης. 

Το ζώο που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των όντων, μετά τον άνθρωπο και έχει άμεση σχέση με την κοινωνική ζωή του ανθρώπου είναι ο σκύλος.

29 Οκτωβρίου 2017

Μακεδονικός Αγώνας στην Πετρούσα-Πλεύνα.

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ένας Ρωμιός σλαβόφωνος Μακεδόνας ήρωας
από την Πλεύνα.

Φωτογραφίες του δημοσιογράφου κ. Σπύρου Λάτσα.
Με μεγάλη μεγαλοπρέπεια τελέστηκε την 29η Οκτωβρίου 2017 στην Πετρούσα η απόδοση τιμής σε έναν μεγάλο Μακεδόνα πρωτεργάτη του Μακεδονικού Αγώνα, τον εθνομάρτυρα Αθανάσιο Βαλαβάνη από την Πλεύνα-Πετρούσα.
Η εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου για την ανάδειξη των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνα στη Μητρόπολη Δράμας.
Η σχετική ανακοίνωση  του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου:

"
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δράμας καθιερώνει ἐκδηλώσεις στήν ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου Πετρούσας, πρός τιμή τοῦ ἀειμνήστου ἐθνομάρτυρα Ἀθανασίου Βαλαβάνη καθώς καί τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πατριωτῶν πού θυσιάστηκαν τήν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα.

Ἔτσι τήν Κυριακή 29 Ὀκτωβρίου θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Πετρούσας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνο, Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ ἐθνομάρτυρα καί κατάθεση στεφάνου." 

Όλες οι πολιτικές και τοπικές αρχές της Δράμας παρευρέθηκαν στο κάλεσμα του Μητροπολίτη και απέδωσαν τιμές στον μεγάλο αυτόν Πετρουσιώτη Αγωνιστή.

Ποίος ήταν ο Αθανάσιος Βαλαβάνης
 και ποιός ήταν ο αγώνας του 

ενάντια στην αλλοίωση της παράδοσης της Πλεύνας;
Αθανάσιος Βαλαβάνης
Ο γενναίος πρόμαχος του Ελληνισμού της Ανατολικής Μακεδονίας
και πρόεδρος της ελληνορθοδόξου-πατριαρχικής
 Κοινότητας Πλεύνας.
Του Κωνσταντίνου Ν. Μαδεμλή.

Η 29η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος για την Πετρούσα.


Την ημέρα αυτή το 1902 εκτελέστηκε  από το βουλγαρικό κομιτάτο ο Έλληνας προεστός-τσορμπατζής Βαλαβάνης Αθανάσιος επειδή στάθηκε εμπόδιο στον εκβουλγαρισμό  δηλαδή στην αλλοίωση της ρωμαίικης  της παράδοσης της Πλεύνας.

Είναι η ημέρα αυτή που η Βουλγαρική Εξαρχία με την δολοφονία του πιο εξέχοντος Πλευνιώτη  προεστού την εποχή εκείνη, Αθανασίου Βαλαβάνη προσπαθεί να αλλάξει την παράδοση της Πλεύνας και να τρομοκρατήσει και να  φιμώσει την φωνή της ελληνικής παράδοσης της Πλεύνας.
Η αρχική ονομασία του χωριού μας ήταν Πλεύνα μέχρι της μετονομασίας της το 1927 σε Πετρούσα. Επομένως στην παρακάτω αναφορά θα χρησιμοποιώ το πρώτο όνομα του χωριού.

21 Οκτωβρίου 2017

Πως να φτιάξετε password που θα χρειαστεί 227 εκ. χρόνια να το χακάρουν

  

Οι ειδικοί του Home Office's Cyber Aware αποκάλυψαν δύο απλούς κανόνες

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 21/10/2017 | 12:55

Όλοι ψάχνουν τους πιο "ισχυρούς" κωδικούς για να προστατευτούν από το ψηφιακό έγκλημα που όσο περνάν τα χρόνια τόσο πιο επιδέξιο και εφευρετικό γίνεται. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται σε αυτή την ανάγκη, όπως για παράδειγμα έδειξε έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μεταξύ των 10 πιο συχνών κωδικών βρίσκονται το «123123» και φυσικά το «qwerty».
Αυτά είναι passwords που ένας καλός χάκερ θα χρειαστεί περίπου 1 δευτερόλεπτο για να τα "σπάσει".

16 Οκτωβρίου 2017

Η Ιστορία της Ιεράς Μονής Εικοσιφοίνισσας Παγγαίου. Η λεηλασία των ιερών κειμηλίων της από τους Βουλγάρους το 1917. Αναλυτικός κατάλογος των κλεμμένων ιερών κειμηλίων!

Άποψη της κατεστραμμένης από τους Βουλγάρους κατά την τρίτη κατοχή (1941-1944)
Ιεράς Μονής Εικοφοίνισσας  Παγγαίου.
 Οι φωτογραφίες είναι από την δεκαετία του 1960.
Η Ιερά Μονή Εικοσοφοίνισσας σήμερα.
(Επειδή η γλώσσα του συγγράμματος " Ιστορία της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου" του Κωνσταντίνου Ε. Τσίακα είναι η καθαρεύουσα
και ενδεχομένως αρκετοί να δυσκολευτούν να διαβάσουν με ευκολία το κείμενο,
για τον λόγο αυτό προσπάθησα να απλουστεύσω την έκφραση σε ορισμένες προτάσεις, χωρίς φυσικά να αλλάζει το νόημα.

Η Ανάρτηση μου αυτή περιλαμβάνει μόνο τις  επεξεργασμένες γλωσσικά σελίδες 34-47)

Στο τέλος της Ανάρτησης θα βρείτε όλο το σύγγραμμα σε μορφή issuu!)

Κώστας Ν. Μαδεμλής 

Νεότερη τύχη της Μονής

Η δράσις της Μονής από του έτους 1866 και εντεύθεν είναι εντελώς εθνικοθρησκευτική.
Το ενδιαφέρον των Μητροπολιτών στρέφεται προς αυτήν και διά της καλλιέργειας των γραμμάτων, κατόρθωσε να διασώσει τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό κατά τα δύσκολα έτη τα μετεπαναστατικά  εις  την Μακεδονίαν.


Ο εθνομάρτυς Σμύρνης Χρυσόστομος από του έτους 1902 έως 1912 αγωνίζεται  εις  ολόκληρο τον Νομό Δράμας να διαφυλάξει το ποίμνιο του από τα νύχια των Βουλγάρων και των Τούρκων.