28 Αυγούστου 2014

Η Πετρούσα και η Εποχή του χαλκού στο Νομό Δράμας.

Χάρτης με προϊστορικούς οικισμούς στη Δράμα. 

Στις αρχές της 3ης π.Χ. χιλιετίας τελειώνει η νεολιθική περίοδος και αρχίζει η Χαλκοκρατία. 

Στο νομό συνεχίζεται η ζωή σε νεολιθικούς οικισμούς ενώ δημιουργούνται και νέοι.

 Στους Σιταγρούς, όπως και στην πόλη της Δράμας στον "Αρκαδικό", στα χωριά Πετρούσα, Μυλοπόταμος, Καλός Αγρός, Άνω Συμβολή, Ξηροπόταμος, Δοξάτο, Καλλίφυτος, Νικηφόρος, Πλατανιά, στην κοιλάδα του Νέστου, στους Ποταμούς υπάρχουν οικισμοί της εποχής του Χαλκού. 


Δημιουργούνται νέου τύπου οικισμοί και παρατηρούνται πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

Ακόμη εμφανίζεται η κατεργασία των μετάλλων και οι κάτοικοι παράγουν κράματα χαλκού και κασσιτέρου. Μετακινούνται πληθυσμοί και αναπτύσσεται το εμπόριο. 

Στην περιοχή του νομού, τα πρώτα δείγματα μεταλλουργίας δίνει ο οικισμός των Σιταγρών ήδη από τα μέσα της 5ης π.Χ. χιλιετίας (Φάση ΙΙΙ). 
Η ανασκαφική έρευνα εντόπισε θραύσματα από πήλινα χωνευτήρια με τμήματα λιωμένου χαλκού μαζί με βελόνες και χάντρες από καθαρό χαλκό, καθώς και μια χάντρα από χρυσό. 
Τα περισσότερα στοιχεία για την καθημερινή ζωή, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, προέρχονται από την ανασκαφική έρευνα στον οικισμό των Σιταγρών. 
Επάνω κάτοψη του "καμένου σπιτιού" που ανήκουν στη Φάση ΙΙΙ.

Στον οικισμό των Σιταγρών ξεχωρίζουν τρεις οικιστικές φάσεις της πρώιμης εποχής του χαλκού 

α) Η Φάση ΙV με δείγματα πασσαλόπηκτων κτισμάτων που μεταξύ τους έχουν στενούς δρόμους 

β) Η Φάση Va με αψιδωτό σπίτι που καταστράφηκε από πυρκαγιά και λέγεται «καμένο σπίτι» 

γ) Η Φάση Vb με αψιδωτό, πασσαλόπηκτο σπίτι που λέγεται «μακρύ σπίτι».

 Το "καμένο σπίτι" αποτελεί ένα τυπικό σπίτι της πρώιμης χαλκοκρατίας.
 Ξεχωρίζουν ο προθάλαμος, ο κυρίως χώρος του σπιτιού και ο μικρός "αψιδωτός χώρος" στο βάθος, με αποθηκευτικά αγγεία και συνεχίζουν να υπάρχουν και στην Ύστερη Χαλκοκρατία, όπως οι οικισμοί του Νικηφόρου, της Πλατανιάς, του Ξηροποτάμου, ενώ άλλοι δημιουργούνται σε νέες θέσεις, κοντά σε ποτάμια, όπως στην Καλή Βρύση στη θέση "Μεγάλη "φούρνο" για την προετοιμασία της τροφής και για την αποθήκευσή της. 

Ο οικισμός των Σιταγρών ερημώνεται πριν από το τέλος της πρώιμης εποχής του χαλκού (2000 π.Χ.). 

Μερικοί οικισμοί στην πεδιάδα της Δράμας Τούμπα", ή και σε θέσεις ημιορεινές και οχυρές όπως οι οικισμοί των Ποταμών και της Εξοχής. 

Οι οικισμοί έχουν μικρή έκταση και οχυρωματικούς περιβόλους. 
Στην περιοχή των Ποταμών και της Εξοχής ανασκάπτονται ταφικοί τύμβοι με ταφές-καύσεις. 

Ξεχωρίζουν αγγεία με εγχάρακτη διακόσμηση και λευκό χρώμα, καθώς και μυκηναϊκά αγγεία τοπικών εργαστηρίων, (αρχαιολογικό μουσείο Δράμας) 

Πηγή: ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας