23 Σεπτεμβρίου 2010

Κτηματολόγιο Πετρούσας: Οι παραχωρήσεις (τελευταίων) κοινόχρηστων εκτάσεων των τελευταίων ετώνΠαραχωρήσεις από το 2002-2006

Αιτηθέντα              Παραχωρωθέντα
203.891  στρέμματα        84.730  στρέμματαΠαραχωρήσεις από το 2007-σήμερα
Αιτηθέντα              Παραχωρωθέντα
990.316 στρέμματα     969.272 στρέμματα
Αναλυτικά οι επενδυτές που ζήτησαν από το Τοπικό Συμβούλιο από το 2002-2006
  


.