9 Σεπτεμβρίου 2010

Συγχαρητήρια κύριε Υφυπουργέ, Συγχαρητήρια κύριε Αηδόνη


Θεωρώ ότι αποτελεί τιμή για το νομό αλλά και ειδικά για την Πετρούσα η τοποθέτησή Σας στην θέση του Υφυπουργού Υγείας και Άθλησης.Επειδή όλοι οι Πετρουσιώτες

γνωρίζουν την αγάπη Σας για το χωριό αισθανόμαστε υπερήφανοι και

Σας ευχόμαστε

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

στο έργο Σας.Μην ξεχνάτε την Πετρούσα.