20 Αυγούστου 2010

Καλλικράτης : Ο πληθυσμιακός χάρτης των νέων Δήμων του Ν. Δράμας


Παραθέτουμε αναλυτικά κατωτέρω όλους τους Πρωτοβάθμιους (Δήμους)
του νομού Δράμας όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.

Ο Πληθυσμός προκύπτει από τη τελευταία απογραφή του 
πραγματικού πληθυσμού
της 18ης Μαρτίου 2001.