11 Αυγούστου 2010

Οικολογική Καταστροφή: Αρνητικές στο σύνολό τους οι μετρήσεις για ρύπανση ή μόλυνση μετά την πυρκαγιά στην αποθήκη ελαστικών

 Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα, Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010 και ώρα 11:00 π.μ., ο Νομάρχης Δράμας, κ. Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα δείγματα που ελήφθησαν από την ευρύτερη περιοχή του Ξηροποτάμου και της Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ελαστικών στις 20 Ιουνίου 2010.

Συγκεκριμένα, ο Νομάρχης Δράμας τόνισε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των αναλύσεων των δειγμάτων που έχουν ληφθεί μετά την πυρκαγιά στην αποθήκη ελαστικών.

Συνολικά έχουν γίνει 85 εξετάσεις που αναφέρονται στα επιφανειακά ύδατα, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, στον αέρα, στο χώμα, στο γάλα, στα χόρτα και σε όλες τις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής.
 
Από αυτές οι 22 διεξήχθησαν από το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, η 1 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι 26 από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι 4 από το Ινστιτούτο Υγιεινής και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι 15 από το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας της Αλεξανδρούπολης, οι 8 από το Εργαστήριο Περιβάλλοντος «Αγκρολαμπ», η 1 από το «Εβροφιμ» στο Αμβούργο, οι 4 από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών και 4 από το Γενικό Χημείο της Ρόδου.

Σε αυτές πρέπει να προστεθούν 3 εξετάσεις από το Βόλο, ήτοι 88 στο σύνολο. Σύμφωνα με αυτές, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν και κάποιες επιπλέον εξετάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στο νερό.

Αναφορικά με τη διαδικασία της παραχώρησης της έκτασης στη συγκεκριμένη εταιρεία, αυτή ξεκίνησε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2008.

Στη διαδικασία αυτή, το Τοπικό Συμβούλιο Ξηροποτάμου γνωμοδότησε 2 φορές θετικά, στις 13-12-2005 με ομόφωνη σύμφωνη γνώμη για εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 10.000 τ.μ. στην εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» και το 2007 με ομόφωνη σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 10.000 τ.μ. στην εταιρεία «ΡΕΤΙΡΕ», ιδιοκτησίας του κ. Καραγιαννίδη.

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας στις 13-1-2006, όπου το θέμα ενσωματώθηκε στην ημερήσια διάταξη ως έκτακτο και κατεπείγον, αποφασίστηκε με ομόφωνη σύμφωνη γνώμη η εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 10.000 τ.μ. στην εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» για την εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης παλαιών ελαστικών.

Εν συνεχεία, υπήρξαν οι θετικές γνωμοδοτήσεις της ΙΗ’ Εφορείας Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καβάλας, της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Εμπορίου, της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Τουρισμού. Ακολούθησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΕΧΩΠ, το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση της έκτασης, προκειμένου να γίνει αυτή η μονάδα.
Μετά από τις παραπάνω ομόφωνες θετικές γνωμοδοτήσεις, ο Νομάρχης Δράμας υπέγραψε, ως όφειλε, την αλλαγή της χρήσης γης σε βιομηχανική, με ομόφωνη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Δράμας. Μετά την αλλαγή της χρήσης, η Διεύθυνση Ανάπτυξης δόθηκε απαλλαγή από έκδοση αδείας γιατί η ιπποδύναμη των μηχανημάτων ήταν μικρότερη από αυτήν που προβλέπει ο νόμος, ενώ δόθηκε και προσωρινή άδεια για ένα χρόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας. Ακολούθως, εκδόθηκε απόφαση του Νομάρχη Δράμας, η οποία συμπεριλάμβανε όλα τα ανωτέρω και αφορούσε στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης. Ακολούθησε η απόφαση του Νομάρχη Δράμας για την εκμίσθωση της κοινόχρηστης έκτασης, με όλες τις γνωμοδοτήσεις θετικές.

Ο Νομάρχης Δράμας, κ. Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης, τόνισε ακόμα ότι υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στις 23 Ιουνίου 2010, εξώδικη αναφορά στις 24 Ιουνίου 2010 και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις 25 Ιουνίου 2010 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας, το οποίο με προσωρινή διαταγή του απαγόρευσε την οποιαδήποτε μεταφορά περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία.

Επεσήμανε επίσης ότι με άδεια που είχε δοθεί από τους καθ’ ύλην αρμόδιους στις 3 Μαρτίου 2010 επιτρεπόταν η μεταφορά του υλικού που προέκυπτε μετά την επεξεργασία των πλαστικών, μέχρι 400 κιλά εβδομαδιαίως, στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Δράμας.

Μετά το πέρας της Συνέντευξης Τύπου δόθηκαν στους δημοσιογράφους αντίγραφα όλων των αναλύσεων, καθώς και αντίγραφα όλων των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων που αφορούν στην παραχώρηση της έκτασης στη συγκεκριμένη εταιρεία.
.