6 Αυγούστου 2010

Αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου Πετρούσας 2.08.2010

Το Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας συνεδρίασε στις 2 Αυγούστου 2010 και οι αποφάσεις που πήρε ήταν:


Για τα Θέματα:


1) Παραχώρηση ή μη του υπ αριθ. 4376Ψ τεμαχίου, έκτασης 5.000 τ.μ, στον Κύρδιο Ηλία του Δημητρίου, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Επειδή η έκταση που ζητήθηκε είναι πολύ κοντά στην ήδη παραχωρηθείσα έκταση για εργατικές κατοικίες στην Πετρούσα , ζητήθηκε από τον κ. Κύρδιο να ρθει σε συνεννόηση με την κοινοτική αρχή και να ζητήσει εκ νέου άλλη έκταση που δεν θα εμποδίζει την οικιστική ανάπτυξη του χωριού.
.
2 ) Αίτημα Ντίνα Θεοφάνη του Δημητρίου, για υδροδότηση του κτήματος του στην περιοχή Κοστενίτσα, αριθ. τεμαχίου 1303 (βρίσκεται κάτω από τα νέα Κοιμητήρια).
Η απόφαση στο αίτημα του κ. Ντίνα αναβλήθηκε μέχρι να φέρει τα αντίστοιχα έγγραφα  που να πιστοποιούν την ιδιοκτησία του τεμαχίου για το οποίο ζητά την υδροδότηση.
.

3.) ΈΚΤΑΤΟ  Αίτημα  του Τοπικού Συμβούλου Μαδεμλή Κωνσταντίνου, για παροχή νερού στο παρεκκλήσι της Παναγιάς που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Πετρούσας.

 Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την υδροδότηση γιατί όπως αναφέρεται στην αίτηση του κ Μαδεμλή :

 " Η θέση του παρεκκλησίου είναι τέτοια που δέχεται καθημερινά πολύ κόσμο και ειδικά κατοίκους μεγάλης ηλικίας και οι ανάγκες για πόσιμο νερό είναι μεγάλες.."Για όσους δεν γνωρίζουν το πανέμορφο παρεκκλήσι, που κτίστηκε αποκλειστικά με δαπάνες της οικογένειας κ Δημητρίου Μουσουρλή-Δημητρίου Σαπουντζή, παραθέτω μερικές φωτογραφίες: