1 Αυγούστου 2010

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας παρακαλούμε 

ΣΗΜΕΡΑ
την 2α του μήνα
Αυγούστου 
ημέρα Δευτέρα 
και 
ώρα 8,00 μ.μ 
να προσέλθετε 
σε συνεδρίαση του 
Τοπικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο 
Κοινοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και υποβολή προτάσεων πάνω στα εξής θέματα:

1) Παραχώρηση ή μη του υπ αριθ. 4376Ψ τεμαχίου, έκτασης 5.000 τ.μ, στον Κύρδιο Ηλία του Δημητρίου, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

2 ) Αίτημα Ντίνα Θεοφάνη του Δημητρίου, για υδροδότηση του κτήματος του στην περιοχή Κοστενίτσα, αριθ. τεμαχίου 1303 (βρίσκεται κάτω από τα νέα Κοιμητήρια).


Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου


Παπαδόπουλος Αναστάσιος
.