27 Μαρτίου 2013

Συλλογή υπογραφών και Αναδασμός στο Αγρόκτημα Πετρούσας.

Αγαπητοί συγχωριανοί.

Το τελευταίο καιρό κυκλοφορεί μια 'λίστα' και κάποιοι μαζεύουν υπογραφές για να γίνει ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ στο χωριό.

Αν και είμαι κάτοικος του χωριού και Τοπικός Σύμβουλος δεν με πλησίασε κανείς.

Ενέργειες πολιτών που ενεργοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρούσας και προτείνουν λύσεις  είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

Δηλώνουν ότι  ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο αδρανούν για να μη γράψω κάτι χειρότερο, οπότε πρέπει να κάνουν κάτι μόνοι τους.
Καλά μέχρι εδώ. 

Καλά είναι όμως να ενημερώνουν και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του χωριού, γιατί με το τρόπο αυτό  απαξιώνουν και ευτελίζουν το ΘΕΣΜΟ.

Ο πρόεδρος μας πληροφόρησε σε προηγούμενο τοπικό συμβούλιο ότι το έμαθε και αυτός στο καφενείο, γιατί εκεί γίνονται κατά κύριο λόγο η συλλογή υπογραφών.

Θέλω να σας πληροφορήσω και αναδημοσιεύοντας την Ανάρτηση που έκανα στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 να σας  ενημερώσω  ότι το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε για τον ΑΝΑΔΑΣΜΟ στη ΠΕΤΡΟΥΣΑ την 1ην Φεβρουαρίου 2007.

Αν δεν το γνώρίζαν όσοι πήραν την προτοβουλία, ας ρωτούσαν.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ..

ΤΟΤΕ ΚΑΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ 
ΚΑΙ ΕΦΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ...

Διαβάστε σας παρακαλώ την Ανάρτηση προσεκτικά.

Μερικοί θέλουν ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΜΟΝΟ κάτω από το Δημόσιο Δρόμο Δράμας - Νευροκοπίου.

Το κομμάτι αυτό αποτελεί με δικούς μου υπολογισμούς μόνο το 67% του όλου Αγροκτήματος Πετρούσας. 
Το υπόλοιπο 33% είναι πάνω από το δρόμο, από τη  βιομηχανική περιοχή Δράμας μέχρι τη βιομηχανική περιοχή Προσοτσάνης!!!! Ανάρτηση 24 Σεπτεμβρίου 2010.

Κτηματολόγιο Πετρούσας: Απόφαση για αναδασμό στο αγρόκτημα Πετρούσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης /1.2.2007 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης.

Π ε ρ ί λη ψη

Πρόταση για αναδασμό στο αγρόκτημα Πετρούσας

Στη Πετρούσα και στο Τοπικό Κατάστημα Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης, σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8,00 μ.μ συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας μετά από την υπ αριθ........

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλ. σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω 7 μέλη:


ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ    

1.    Σαμπαντζής Δημήτριος     Πρόεδρος
2.    Παπαδόπουλος Αναστάσιος  μέλος
3.    Μάττα Αγγελική    «
4.    Γιάντσιος Κωνσταντίνος    «
5.    Γιαννίκης Νικόλαος    «
6.    Κατραντξής Βασίλειος    «
7.    Μαδεμλής Κωνσταντίνος    «

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Τοπικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωστής με βαθμό Β'

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το Γ΄θέμα της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Παρουσίασε στο Τοπικό Συμβούλιο έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικής και Κτηματολογίου Νομού Δράμας το οποίο στάλθηκε σε μας από το Δήμο Προσοτσάνης, 

με το οποίο ζητείται να προτείνουμε ποια περιοχή του αγροκτήματος μας να ενταχθεί σε αναδασμό.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά την διαλογική συζήτηση που έκανε κατά την οποία ακούστηκαν διάφορες απόψεις

για το χρόνιο αυτό πρόβλημα, 

προτείνουν
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου καθώς επίσης και οι
Τοπικοί Σύμβουλοι Παπαδόπουλος Αναστάσιος,
Μάττα Αγγελική,
Γιάντσιος Κων/νος,
Γιαννίκης Νικόλαος
και Κατραντζής Βασίλειος
ως περιοχή που πρέπει να ενταχθεί σε αναδασμό,

τη νότια της Εθνικής Οδού Δράμας-Κ. Νευροκοπίου
και σε όλο το μήκος που διανύει το τμήμα που ανήκει στο αγρόκτημα Πετρούσας, μέχρι το σημείο που τελειώνουν τα διοικητικά όρια του αγροκτήματος Πετρούσας, 


ενώ ο Τοπικός Σύμβουλος
Μαδεμλής Κων/νος
προτείνει να ενταχθεί
όλο το αγρόκτημα.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2007.