23 Μαρτίου 2013

Ο Θούριος του Ρήγα. Εμψυχωτής των Ραγιάδων Επαναστατών


Οι πρόγονοί μας, οι σκλαβωμένοι για τετρακόσια χρόνια ραγιάδες, τις ημέρες του 1821 άδραξαν τα όπλα για την απόκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας ακολουθώντας του πρωτομάρτυρα επαναστάτη, του Ρήγα Βελεστινλή  την προτροπή:

Μεγαλέξανδρος του Ρήγα Φεραίου
«Τί σ’ ωφελεί άν ζήσης και είσαι στην σκλαβιά;
Καλλιό ’ναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή
Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή»,

(Θούριος, στίχ. 7-9).
Πρόδρομος ο Ρήγας της Ελληνικής Επανάστασης του ’21, τριάντα χρόνια περίπου πιο πριν, με το επαναστατικό του κίνημα θέλησε πρώτα να εμφυσήσει στους σκλαβωμένους ραγιάδες την επαναστατική διάθεση και πνοή, να τους εμψυχώσει, ώστε μετά να ξεσηκωθούν κατά του Οθωμανού δυνάστη.
 Γι’ αυτόν τον σκοπό ο Ρήγας μεταχειρίσθηκε τα σημαντικά μέσα της επικοινωνίας: Πρώτον την εικόνα, τα έντυπα και δεύτερον τον ήχο, τη μουσική.